2008. gada 29. jūlijā astronoms Ilgmārs Eglītis LU Astronomijas institūta Astrofizikas observatorijā ar Šmita teleskopu atklāja mazo planētu 428694. Aprēķini veikti sadarbībā ar Viļņas Universitātes Teorētiskās fizikas un astronomijas institūta darbinieku Kazimiru Černi. 2016. gada 5. jūnijā asteroīdam piešķirts latviešu un lietuviešu mitoloģijas tēla – Saules vārds. 428694 Saule ir neliels Apollona tipa asteroīds, tā izmērs ir aptuveni 0,5 – 1 km.

(428694) Saule