1872. gada 25. martā dzimis Karls Reinholds Kupfers, vācbaltu botāniķis.
Galvenie darbības virzieni - floristika, augu ģeogrāfija, floras veidošanās vēsture un augu sistemātika, bet galvenais pētnieciskais areāls - Baltijas reģions (galvenokārt toreizējās Latvijas un Igaunijas teritorijas). Ievācis Baltijas herbārija kolekciju (Herbarium Balticum; ap 30 000 herbārija lapu).
Rīgas Dabaspētnieku biedrībā K. R. Kupfers laika gaitā ieņēma vairākus amatus un viņam bija vairāki statusi tajā - biedrs un goda biedrs, valdes loceklis, viceprezidents un prezidents, biedrības herbārija glabātājs un biedrības muzeja vadītājs.
1910. gadā vienā no Rīgas Dabaspētnieku biedrības (Naturforschenden-Vereins zu Riga) sēdēm ierosināja Moricsalā izveidot dabas rezervātu. Viņš bija arī viens no pētniekiem, kurš mērķtiecīgi veica salas veģetācijas (vēsturiski izveidojies augu kopums kādā teritorijā), augsnes un ģeoloģijas izpēti.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Austrumbaltijas eksperts Karls Reinholds Kupfers

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Karla Reinholda Kupfera spiedogi

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Karla Reinholda Kupfera herbāriju saraksts

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Vēsturiskā kamera herbāriju ievākšanai

Rīgas Dabaspētnieku biedrības biedru zinātniskais mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā - Karls Reinholds Kupfers

Latvijas Botāniķu biedrība - Kārlis Reinholds Kupfers

J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola - Kārlis Reinholds Kupfers

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Moricsalas vēsturiskā izkārtne