1872. gada 31. decembrī dzimis Jānis Priede, latviešu skolotājs. Studējis Pēterpils Universitātē Dabaszinību nodaļā un kursu beidzis 1903. gadā. Līdztekus klausījies arī profesora Leshafta kursus. Pēc studiju beigām darbojies dažās valsts, komunālās un privātās vidusskolās, kur mācījis fiziku, ķīmiju, kosmogrāfiju, ģeogrāfiju, matemātiku un vācu valodu. Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē strādājis par lektoru kristalogrāfijā un mineraloģijā.

Timenote - Jānis Priede