1988. gada 23. decembrī nodibinās LTF LVU Cietvielu fizikas institūta nodaļas atbalsta grupa, ko vada laboratorijas vadītājs Māris Ozoliņš un vecākais inženieris Ints Zītars. Atbalsta grupa aizstāvēja zinātnes un sabiedrības demokratizāciju, kas tika pamatota pēc 1988. gada LTF programmas un statūtu 6. punkta “Kultūra, izglītība un zinātne” par zinātnes balstīšanu uz neatkarīgas ekspertīzes un vērtējumiem, nevis uz administrētu resorisko ieinteresētību. Demokratizācijas procesa rezultātā notika LU autonomijas atjaunošana, ko PSRS okupācija 1940. gadā bija atņēmusi.

Vairāk uzzināt: LU Cietvielu fizikas institūta vēsture