1929. gadā dibināta poļu studentu korporācija Fraternitas Inflantica pie Latvijas Universitātes, kas pirms tam pastāvējusi kā Latvijas Universitātes poļu studentu biedrība (1925-1928) un Latvijas Poļu akadēmisko apvienību (1928-1929). Uzņēma Latvijas Universitātes poļu studentus. 1931. gada decembrī mēģināja reģistrēties kā studentu korporācija, bet Latvijas Universitātes Padome noraidīja reģistrāciju. 1935. gadā nomainījusi nosaukumu uz Fraternitas Sarmatica, kas turpināja eksistēt līdz 1940. gada PSRS okupācijai. Latviešu studentu korporācija Talavija bija Fraternitas Inflantica aizbildne.