1905. gada 4. decembrī dzimis Voldemārs Klētnieks – skautu kustības aktīvists. Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē 19 gadus ar pārtraukumiem studējis astronomiju (1924 – 1943), bet mācības pabeidzis ar maģistra darbu „Planētu temperatūras”. V. Klētnieka aicinājums no bērnības bija skautu kustība. Viņš pievērsās arī latviešu folklorai un etnogrāfijai (vairākas publikācijas). 1944. gada 18. oktobrī no Liepājas devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 1950. gadā pārcēlās uz ASV. Arī šeit Voldemārs Klētnieks aktīvi darbojās skautu kustībā - viņš nosaukts par „latviskā skautisma tēvu”.

Ieskats mazāk zināmu Latvijas Universitātes astronomijas studentu (1920–1947) dzīvesstāstos