1916. gada 23. decembrī dzimis Valfrīds Osvalds - latviešu astronoms, Dr. phys. (1948), studijas pabeidzis 1943. gadā ar darbu „Par Potsdamas astrofotogrāfisko katalogu”. Iecerēto maģistra darbu Latvijas Universitātē neizdevās pabeigt, jo V. Osvalds tika iesaukts Latviešu leģionā, saņēma apbalvojumu par varonību. Pēc kara Vācijā strādāja par skolotāju Neištates Latviešu ģimnāzijā. 1951. gadā pārceļas uz ASV un atlikušo mūža daļu strādāja Makkormika (McCormick) observatorijā Virdžīnijas štatā, sākumā kā asistents, bet no 1957. gada kā astronoms, docents (1957 - 1982), profesors (no 1961). Darbi fotogrāfiskajā astrometrijā, par zvaigžņu īpatnējo kustību un paralakšu noteikšanu. V. Osvalds bija izcils augstlēcējs, trimdā Vācijā startējis sacīkstēs līdz 1950. gadam.