2020. gada 27. februārī Akadēmiskais žurnāls Universitas atzīmēja savu 90. gadskārtu, atklājot izstādi, kurā var iepazīties ar Universitas 90 žurnālu eksemplāriem no 1930. līdz 2020. gadam. Žurnāla apaļā jubileja notika LU Akadēmiskajā bibliotēkā, kas pulcēja studentu/šu korporāciju pārstāvjus, tajā skaitā vienu no LU Muzeja speciālistiem.

Starp korporāciju pārstāvjiem ir LU Muzeja vēstures kolekcijas krājuma glabātājs, Mg.hist. Rūdolfs Rubenis, kurš ir latviešu studentu korporācijas Latvia loceklis. R. Rubeņa klātbūtne Universitas 90 pasākumā bija sevišķi svarīga, jo viņa raksts tika publicēts 90 gadu jubilejas veltītajā žurnālā. LU Muzeja speciālists ir sagatavojis rakstu par studentu/šu korporāciju eksponātiem LU Muzeja izstādē “Gadsimta students”, kas tika atklāta 2019. gada 27. septembrī, atzīmējot Latvijas Universitātes 100 gadu jubileju. Rakstā lasītājs var iepazīties ar LU Muzeja krājumā esošajiem studentu /šu korporāciju priekšmetiem, kas ir eksponēti LU 100 veltītajai izstādei.

R. Rubenis pašlaik ir publicējis 8 populārzinātniskus rakstus LU Muzeja mājaslapā, kas veltīti studentu korporāciju vēsturei; Universitas 90 raksts ir pašlaik pats jaunākais. Pašlaik publicēšanās procesā atrodas 1 zinātnisks raksts LU Zinātniskajam rakstu krājumam par tēmu “LU studenti-korporanti Atsevišķajā Studentu rotā (1918-1919): atspoguļojums studentu korporāciju jubilejas albumos”. R.Rubenis iesaistās Latvijas atmiņu institūciju projektā “Trimdas arhīvi”, kur sagatavojis apjomīgu sarakstu trimdas vēstures katalogam ar studentu akadēmisko mūža organizāciju vēsturiskajām liecībām no trimdas laika – 95 priekšmeti.  

R. Rubenim un citiem rakstu autoriem bija tas gods saņemt Universitas 90 jauno eksemplāru rokās no žurnāla redaktores, latviešu studenšu korporācijas Gundega locekles Sandras Grigorjevas.

LU Muzejs ir kļuvis par vienu no Latvijas atmiņu institūcijām, kur ir izveidota Baltijas studentu akadēmisko mūža organizāciju vēstures apakškolekcija – aptuveni 700 priekšmetu. Apakškolekcijas autors ir pats LU Muzeja speciālists R. Rubenis. Pateicoties redaktorei S. Grigorjevai, LU Muzejam radās lieliska iespēja publiski sevi parādīt kā līdzvērtīgu atmiņu institūciju Rīgas pilsētas vēstures un kuģniecības muzejam (RVKM), kas arī gadā par studentu akadēmisko mūža organizāciju vēstures saglabāšanu un pētniecību. Raksts ir izdevies ļoti kvalitatīvs, ka LU Muzeja un Universitas redaktore vēlas turpmāku sadarbību jaunu rakstu publicēšanā. Nākamais raksts būtu veltīts Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta laika Studentu karcerim, kas ir unikāls kultūrvēsturiskais piemineklis LU galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19. Rakstā tiks pievērsta uzmanība studentu korporāciju vēsturiskajām liecībām Studentu karcerī.

LU Muzeja krājumā ir ievērojama studentu akadēmisko mūža organizāciju liecību kolekcija, ar kuru var iepazīties, sazinoties ar krājuma glabātāju Rūdolfu Rubeni. Kontakti: rudolfs.rubenis@lu.lv, 67034566.

Share

Related Content

Izstāde “Talavija līdzās Latvijai”
17.12.2020

Izstāde “Talavija līdzās Latvijai”

Par Studentu karceri Universitas žurnālā
29.10.2020

Par Studentu karceri Universitas žurnālā

ZEM LUPAS. LU studentu biedrības Fraternitas Rusticana krāsu lentes
07.09.2020

ZEM LUPAS. LU studentu biedrības Fraternitas Rusticana krāsu lentes

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Jekaterinai Ripai veltīto apsveikumu kolekcija
10.12.2018

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Jekaterinai Ripai veltīto apsveikumu kolekcija

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Piemiņas plāksne “Par Latviju kritušajiem studentiem”
06.11.2018

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Piemiņas plāksne “Par Latviju kritušajiem studentiem”