Ziņas

ZEM LUPAS. Augustinovka – otrais lielākais Ukrainas meteorīts

L. Āboliņa vēstules aploksne (Foto: LU Muzeja krājums)

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Leona Āboliņa 1919. g. vēstule

Paneļdiskusija “Latvijas Centrālā padome un tās saikne ar Latvijas Universitāti”

ZEM LUPAS. Fotoliecības par profesora Konstantīna Čakstes piemiņas plāksnes atklāšanu Latvijas Universitātes Mazajā aulā

Pasākuma klausītāji. Foto: Sarmīte Livdāne.

Zvaigžņu globusam veltīta diskusija

LU Muzeja aktivitātes festivālā L-Universs

Auseklis Veģis. 1928. gads. Foto no studentu apliecības. LVVA. 7427.f., 1. apr., 6592. l., 59. lp.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Auseklis Veģis zinātnei un tēvzemei

LU Muzeja uzaicinājums dalībai konferencē

ZEM LUPAS. Latvijas Universitātes docenta Friča Gulbja Latvijas Centrālās padomes nozīmīte