Ziņas

Disertācijas “Pestalocija personība un viņa pedagoģiskās idejas” melnraksta vāks. Foto: LU Muzeja krājums.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Pirmā disertācija pedagoģijā Latvijā

Foto: Sarmīte Livdāne

Ekspozīcijas "Zemes dzīļu bagātības: metālu rūdas" atklāšana

Baldones muzejā apskatāma izstāde par botānikas profesoru Paulu Galenieku

Darbseminārs: Digitālā apmeklējuma muzejos uzskaites un atzīšanas status quo

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Zoologs Leons Āboliņš - pasaules pilsonis

Foto: Sarmīte Livdāne

LU Muzeja speciālistu ikdienu iepazīst seši ēnotāji

Devona vecuma sārtais marmorveida dolmīts ar lieliem kalcīta kristāliem un gliemežu fosīlijām. Ievākts Saulkalnē. LUM nodevusi M. Zosāre 2010. gadā. Foto: V. Hodireva

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Apdares marmorveida dolomīts

Zinātņu vēstures un muzeoloģijas sekcijas sēde: Krājums kā Latvijas Universitātes vēstures izpētes avots un rezultāts

Paneļdiskusijas dalībnieki (no kreisās): Rūdolfs Rubenis, Jānis Pleps, Uldis Neiburgs, Kristīne Beķere un Leons Podbrezskis (Foto: Sarmīte Livdāne)

Notikusi paneļdiskusija “Latvijas Centrālā padome un tās saikne ar Latvijas Universitāti”