Paldies visiem konferences dalībniekiem par vērtīgajiem referātiem!

„Astronomija un ģeodēzija” 2014. gada 5. februāris, LU Muzeja zālē, Raiņa bulv. 19

9:00 – 9:10

Sekcijas sēdes atklāšana

 

Sēdes vadītājs Gunārs Silabriedis

9:10 – 9:25

G.Silabriedis, J.Klētnieks, J.Balodis

Latvijas Universitātes Ģeodēzijas institūtam – 90 gadi

9:25 – 9:40

I.Eglītis, M.Eglīte

Dinamiskie procesi oglekļa zvaigznēs

9:40 – 9:55

A.Zariņš, A.Rubans, I.Janpaule, I.Lasmane

Digitālā zenītteleskopa projekta rezultāti

9:55 – 10:10

A.Zariņš, A.Rubans, I.Janpaule, I.Lasmane

Daudzfunkcionālas kosmisku objektu optisku novērojumu iekārtas projekts

10:10 – 10:25

J. Freimanis

Polarizēta starojuma pārneses vienādojums praktiski svarīgākajās līklīniju koordinātu sistēmās

10:25 - 10:40

M. Ķemere, J. Kalvāns

Starpzvaigžņu putekļu temperatūras izmaiņas elektromagnētiskā starojuma ietekmē

10:40 - 10:55

M.Ābele

Lāzerteleskopa izmantošana kosmisko pavadoņu apstarošanai ar balto gaismu

10:55 - 11:10

J.Kaminskis

Provizoriskie absolūto gravimetrisko mērījumu rezultāti Latvijā 2013

 11:10 – 11:25

I.Janpaule

Latvijas ģeoīda modeļa precizitātes uzlabošanas iespējas

11:25 – 12:00

 

KAFIJAS PAUZE

 

 

Sēdes vadītājs Kalvis Salmiņš

12:00 - 12:15

J.Balodis, D.Haritonova, I.Janpaule, I.Jumare, M.Normand, G.Silabriedis, J.Zvirgzds, I.Mitrofanovs, A.Zariņš

GNSS staciju koordinātu izmaiņu vektori laika gaitā

 12:15 – 12:30

D.Haritonova

Zemes virsmas kustības Latvijā

 12:30 – 12:45

K.Salmiņš, J. Del Pino

Ģeodinamiskās stacijas „Rīga” pašreizējais stāvoklis un tās modernizācija.

 12:45 – 13:00

D.Bezrukovs, B.Rjabovs

Zems plazmas blīvums izolētu saules plankumu atmosfērā un tā ietekme uz koronālajām plūsmām

 13:00 – 13:15

J.Kalvāns

Kosmiskā starojuma iedarbība uz starpzvaigžņu ledu

13:15- 13:30

D.Dobelis, J.Zvirgzds

Elektronu koncentrācijas atmosfērā ietekme uz GNSS RTK mērījumiem

13:30 - 13:45

A.Celms, A.Brants, A.Ratkevičs, A. Vallis, J.Balodis, G.Silabriedis

GNSS nivelējumi valsts ģeodēziskajā tīklā

13:45 – 14:15

 

KAFIJAS PAUZE

 

 

Sēdes vadītājs Ansis Zariņš

 14:15 – 14:30

J.Zvirgzds, D.Dobelis

GNSS RTK fiksācijas laika un precizitātes ietekmējošie faktori.

 14:30 – 14:45

A.Slavinskis

ESTCube-1 nanosatelīts: elektriskās saules vēja buras demonstrācija

 14:45 – 15:00

E.Veide

Ar astronomiju saistītās mobilās aplikācijas un to lietojumi

 15:00 – 15:15

M.Kuļina, D.Haritonova

Novērojumu laika sēriju analīzes algoritmi

15:15- 15:30

K.Morozova, I.Aleksejenko

Valsts ģeodēziskā tīkla punktu ģeodēzisko augstumu noteikšana ar Bernese v 5.0 programmatūru.

15:30- 15:45

G.Silabriedis, J.Balodis

Vēlreiz par augstumu noteikšanu Rīgā

15:45 – 16:00

NOSLĒGUMA DISKUSIJA