Bernese GPS software v 5.2 zinātniskā programmatūra

Statisko mērījumu datu apstrādāšana ar Bernese GPS software v 5.2 zinātnisko programmatūru. Bernese GPS software v 5.2 ir zinātniska, augstas precizitātes GNSS datu apstrādes programmatūra, kuru iespējams izmantot ātrai vienas frekvences un divu frekvenču mērījumu apstrādei, datu apstrādei no daudziem dažādiem GNSS uztvērēju tipiem, kinemātisko mērījumu apstrādei. Līdzšinēji Bernese GPS software v 5.2 pielietota Zemes plūdmaiņu pētījumos, EUPOS-Rīga un LATPOS tīklu datu pēcapstrādei un analīzei, kā arī SINEX failu ģenerēšanai EUPOS Kombināciju Centram. Viens no pēdējiem projektiem bija GNSS mērījumu pēcapstrāde 120 ģeodēziskajiem atbalsta punktiem Kazahstānas lidostās. Pēcapstrādē iespējams izmantot IGS/EPN atbalsta staciju koordinātas un pārvietojumu vektorus, IGS precīzās GNSS orbītas, jonosfēras un troposfēras modeļus, TEC datus un Zemes rotācijas parametrus. Iegūtos rezultātus iespējams reducēt uz jebkuru nepieciešamo epohu, kā arī veikt transformāciju uz ETRS89 un citām sistēmām. Piedāvātās pētniecības iespējas: ·         Poligonometrijas tīklu kontroles mērījumi ar GNSS metodēm un to  koordinātu uzlabošana un kopas transformācija uz LKS 92 sistēmu.