Inženierģeodēziskie mērījumi

 - Ģeodēzisko atbalsta tīklu izveidošana.  - Ģeodēzisko atbalsta tīklu piesaiste un Helmerta transformācija uz LKS-92 sistēmu  - Inženierģeodēzisko un merniecbas darbu izpilde.