ĢIS

Galvenās aktivitātes ĢIS jomā ir digitālo karšu un ģeogrāfisko datu bāžu izstrāde, kā arī digitālo augstuma modeļu (reljefa, apbūves, veģetācijas) izstrāde Latvijas reģionos un pilsētās. Latvijas reljefa digitālo modeli var izmantot daudziem dažādiem mērķiem, piemēram, hidroloģisko un meteoroloģisko procesu modelēšanai, radio viļņu izplatīšanās aprēķiniem, zemes ierīcībai un citiem mērķiem.
                
 Rīgas pilsētas digitālo augstuma modeļu izstrāde, tās reljefa, apbūves un veģetācijas augstumiem. Jaunākā versija ir ar 5 x 5 metru izšķirtspēju. Nesen nodaļa ir pievērsusies digitālo reljefa modeļu izveidošanai vairākām pilsētām un apdzīvotām vietām Latvijā.
            
Datu tipiskais mērogs ir 1:200 000 - vektoriālās ģeogrāfiskā datu bāzes ir ar 10 tematiskajiem slāņiem, kas attēlo zemes virsmas apaugumu, transporta infrastruktūru, apdzīvotās vietas u.c. Katram objektam ir sekojoši atribūti: nosaukums, izcelsme (dabas, mākslīgais vai jauktais) un ģeogrāfiskā nozīme.
        
 Ģeogrāfiskā datu bāze Rīgas pilsētas videi ir ar tipisko mērogu 1:2500 vai 1:5000 – vektora formā ar 6 tematiskiem slāņiem ar atbilstoši detalizētu apbūvi: - līdz katrai būvei ar pamatiem, - līdz lielām ēkām un mazo ēku blokiem un citās jomās, kur reljefs - dabīgais, apbūve, apaugums - spēlē nozīmīgu lomu telpiskajā analizē, kā arī plānošanā un izmantošanā.