LU 75. zinātniskās konferences sekcijas sēdes "Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi" programma

Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi

16. februāris, 2017 08:30 – 18:00

Jelgavas ielā 1, konferenču zāle Magnum

 

08:30 Reģistrācija

09:00 Konferences atklāšana

09:05 – 09:20

G. Silabriedis

LU GGI pētījumu perspektīvas, izaicinājumi šodien un nākotnē

09:20 – 09:35

J. Balodis, D. Haritonova, K. Morozova, I. Jumare

IGS Riga un EUPOS®-RIGA ETRS89 koordinātu stabilitāte EPN

09:35 – 09:50

K. Salmiņš, J. del Pino

SLR stacija Rīga 2016. gadā

09:50 – 10:05

A. Zariņš, A. Rubans, G. Silabriedis

Digitālā zenītteleskopa projekts – rezultāti un perspektīva

10:05 – 10:20

K. Čabs, M. Cekule

Adaptīva tehnoloģija attēlu analīzei – Hierarchical Classification Engine

10:20 – 10:35

E. Egle-Ločmele

Jaunas iespējas drošības un aizsardzības tirgos

10:35 – 10:50

J. Klūga

Mobilā objekta kustības parametru noteikšana

10:50 – 11:05

K. Morozova

DFHRS v4.3 programmatūras uzlabojums

11:05 – 11:35 Kafija ar atbalstītājiem

11:35 – 11:50

D. Haritonova

Zemes garozas pacelšanās efekts Latvijas teritorijā dažādu datu interpretācijā

11:50 – 12:05

D. Dobelis, J. Zvirgzds

LatPos sistēmas darbība magnētiskās vētras apstākļos

12:05 – 12:20

I. Janpaule, J. Balodis, M. Normand

Ģeomagnētisko vētru ietekme uz GNSS laika sērijām

12:20 – 12:35

A. Celms, J. Balodis, A. Ratkevičs, I. Reķe, G. Silabriedis, J. Kaminskis, D. Rekus, G. Balevičius

Valsts ģeodēziskā tīkla pētījumi Baltijā, izmantojot GNSS metodes

12:35 – 12:50

A. Vallis, J. Balodis

Vienotu piesaistes parametru aprēķins Latvijas koordinātu un augstumu sistēmai, izmantojot Trimble VRS mērījumu metodi Latvijas teritorijā

12:50 – 13:30 Pusdienu pārtraukums

13:30 – 13:45

M. Knoks, A. Vallis

GPS tīklu validācijas metroloģiskie aspekti Latvijā

13:45 – 14:00

R. Točelovksis, M. Segliņš

Ģeofizikālās radiolokācijas izpēte izmantojot ģeoradaru. Praktisks pielietojums pilsētbūvniecībā

14:00 – 14:15

M. Tarasenko, R. Gross

Ģeoradaru praktiskais pielietojums inženierkomunikāciju cauruļvadu novietojuma precizēšanai

14:15 – 14:30

S. Plotņikovs, I. Degainis

Vietējais ģeodēziskais tīkls Rīgas pilsētas teritorijā. EUPOS-RĪGA

14:30 – 14:45

U. Krutova

Ģeotelpiskās informācijas pieejamība. ATVĒRT NEVAR SLĒPT

14:45 – 15:20 Kafija ar atbalstītājiem

15:20 – 15:35

A. Rausis

Dinamiskais kadastrs

15:35 – 15:50

P. Pētersons

Sentinel datu izmantošana izmaiņu konstatēšanā

15:50 – 16:05

O. Gerke

Jūras piesārņojuma un kuģu kustības monitorings, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu sistēmu CleanSeaNet

16:05 – 16:15

R. Točelovskis

3D lāzerskenēšanas praktiskais pielietojums pilsētbūvniecībā

16:15 – 16:30

I. Mitrofanovs

Eiropas kosmosa sistēma Copernicus. Gaidāmie jaunumi 2018. gadā

16:30 – 17:00 Diskusija

17:00 Noslēguma vārdi

  Atbalsta