Jaunumi

Otrā GIFT projekta partneru sanāksme Nīderlandē un profesionālās pieredzes apmaiņas vizītes Spānijā un Nīderlandē

Latvijas Universitāte piedalās DistanceLAB hibrīd pasākumā mazajiem un vidējiem uzņēmējiem

Noslēdzies LU projekts DIGIBEST

Latvijas Universitāte tiekas ar Latvijas ieinteresētajām pusēm jautājumā par ukraiņu bēgļiem Latvijā

Latvijas Univeristāte piedalās SIRM projekta pirmajā projektu partneru sanāksmē

Latvijas Universitāte piedalās otrās InnoCom projekta apmaiņas vizītes un koprades darbnīcas organizēšanā

RuralYouthFuture | LU ESASAC tiekas ar Latvijas ekspertiem, lai apspriestu jaunatnes politikas vajadzības

No 2023. gada 6. līdz 8. jūnijam Santjago de Kompostelā notika pirmā Interreg Europe GIFT projekta sanāksme

LU piedalās 2023.g. Pasaules konkurētspējas ziņojuma sagatavošanā – Latvija nokļuvusi 51.vietā starp 64 pasaules valstīm