Jaunumi

Distance LAB projekta partneru tikšanās un Dzīvo laboratoriju koprades darbnīca Latvijas Universitātē Rīgā

Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības centra pārstāvji piedalās GIFT projekta trešajā partneru sanāksmē un profesionālās pieredzes apmaiņas vizītē Zagrebā, 2024. gada 14.-17. maijā

IZM, LU, pašvaldību un NVO pārstāvji diskutē par priekšlikumiem jaunatnes politikas jomā

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, Rural Youth Future, Distance LAB un SIRM

Latvijas Universitāte piedalās InnoCom projekta mācību vizītē, Lillē

Bezmaksas digitālie rīki uzņēmējdarbības veicināšanai

GIFT projekta pirmais starpreģionālais tematiskais seminārs: Integrēta zaļā infrastruktūra un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

SIRM projekta Latvijas iesaistīto pušu otrā sanāksme un diskusiju sesija par bēgļu un migrantu vajadzībām Latvijā

Latvijas eksperti diskutē par jauniešu sociālekonomisko aktivitāšu izaicinājumiem un iespējām