Jaunumi

IZM, LU, pašvaldību un NVO pārstāvji diskutē par priekšlikumiem jaunatnes politikas jomā

Latvijas Universitāte realizē projektus: GIFT, InnoCom, Rural Youth Future, Distance LAB un SIRM

Latvijas Universitāte piedalās InnoCom projekta mācību vizītē, Lillē

Bezmaksas digitālie rīki uzņēmējdarbības veicināšanai

GIFT projekta pirmais starpreģionālais tematiskais seminārs: Integrēta zaļā infrastruktūra un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

SIRM projekta Latvijas iesaistīto pušu otrā sanāksme un diskusiju sesija par bēgļu un migrantu vajadzībām Latvijā

Latvijas eksperti diskutē par jauniešu sociālekonomisko aktivitāšu izaicinājumiem un iespējām

Otrā GIFT projekta partneru sanāksme Nīderlandē un profesionālās pieredzes apmaiņas vizītes Spānijā un Nīderlandē

Latvijas Universitāte piedalās DistanceLAB hibrīd pasākumā mazajiem un vidējiem uzņēmējiem