2023. gada 7. decembrī notika Latvijas ieinteresēto pušu sanāksme, kurā piedalījās vairāku organizāciju pārstāvji, lai uzzinātu labās prakses piemērus Horvātijā un apzinātu vajadzības saistībā ar ukraiņu bēgļu un migrantu integrāciju Latvijā.

Latvijas Universitāte informēja dalībniekus par projekta gaitu un aktivitātēm, savukārt asociētais partneris no Saulkrastu novada domes dalījās ar novērojumiem no pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēriem Šibenikā, Horvātijā. Šibenikā galvenā uzmanība tika pievērsta papildu atbalstam migrantiem un bēgļiem, tostarp mājokļa, sociālās, izglītības un medicīniskās palīdzības nodrošināšanai.


Pasākuma otrajā daļā notika diskusija par izaicinājumiem un vajadzībām saistībā ar ukraiņu un citu valstu bēgļu integrāciju, iesaistot pārstāvjus no Saulkrastu novada domes, Sabiedrības integrācijas fonda, Labklājības ministrijas, biedrības "Gribu palīdzēt bēgļiem", Valsts izglītības satura centra, pašvaldības. Diskusija noveda pie vairākiem secinājumiem:

  • Šobrīd svarīga uzmanība tiek pievērsta ukraiņu bērnu integrācijai Latvijas izglītības sistēmā. Daudzi ukraiņu bērni un jaunieši attālināti mācās Ukrainas skolās, vienlaikus apmeklējot kādu no Latvijas skolām, tādējādi noslogojot sevi. Atsaucoties uz projekta partnervalstu un arī Igaunijas piemēriem, tika norādīts, ka būtu jāievieš noteikumi, kas risina un uzrauga šādu situāciju.
  • Ukraiņu bērniem būtu izdevīgi, ja skolās būtu kāds, kas varētu sniegt atbalstu ne tikai izglītības un tulkošanas jautājumos, bet arī praktiskos jautājumos, līdzīgi kā Polijas Konjevas skolu kompleksa "starptautiskais asistents", kas arī tika prezentēts tikšanās.
  • Jāpievērš uzmanība Ukrainas pilsoņu integrācijai darba tirgū, jo viņi pārsvarā strādā mazkvalificētus darbus. Daži no esošajiem šķēršļiem ir latviešu valodas trūkums, ierobežotas darba iespējas reģionos un citi ikdienas izaicinājumi. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati 2023.gada decembrī liecina, ka no 23 375 reģistrētajiem ukraiņiem 7000 ir bez darba. Tādi atbalsta instrumenti kā bezmaksas latviešu valodas kursi, vienreizēja dotācija darba uzsākšanai, mājokļa atbalsts un individuālas konsultācijas ir bijuši nozīmīgi ukraiņu atbalsta pasākumi līdz šim. Tomēr papildu instrumenti ukraiņu pilsoņu ilgtermiņa integrācijai ir virziens turpmākam atbalstam un politikas instrumentiem.
     

Kontakta personas:
Denīze Ponomarjova , LU projektu vadītāja, e-pasts: denize.ponomarjova@lu.lv, tālr. (+371) 28241115
Dāvis Vītols, LU projektu eksperts, e-pasts: davis.vitols@lu.lv, tālr. (+371) 26652750
 
Vairāk par projektu:
https://www.interregeurope.eu/sirm
https://www.facebook.com/SIRM.InterregEurope
https://www.linkedin.com/company/distancelab/

Dalīties