Erasmus jaunajiem uzņēmējiem (Erasmus for Young Entrepreneurs)

 

Eiropas Savienības (ES) programma "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" (Erasmus for Young Entrepreneurs, EYE), piedāvā Latvijas ‘topošiem vai jaunajiem uzņēmējiem’ iegūt vērtīgu pieredzi sava biznesa attīstībai, dodoties līdzfinansētā apmaiņas braucienā pie kāda ārvalstu uzņēmuma ES valstīs vai ārpus tās. Papildus, EYE programma piedāvā vērtīgas iespējas arī pieredzējušiem Latvijas uzņēmumiem’ – uzņemt pie sevis ‘jaunos uzņēmējus’ no dažādām pasaules valstīm. Sākot ar 2018. gadu, Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC) sadarbībā ar biedrību LEKSA organizē un koordinē Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EYE ietvaros.

 "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju ‘jaunajiem uzņēmējiem’ (ar uzņēmējdarbības pieredzi līdz 3 gadiem) un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada uzņēmumus citās Eiropas Savienības valstīs. Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas idejas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem. ES daļēji sedz uzturēšanās izdevumus, kas sniedz iespējas gūt pieredzi Eiropā tieši jaunajiem uzņēmējiem.  

Mēs organizējam un koordinējam Latvijas uzņēmēju apmaiņas braucienus EYE ietvaros, kā arī organizējam ārvalstu jauno uzņēmēju uzņemšanu pieredzējušos Latvijas uzņēmumos. Pieredzes apmaiņu jaunie uzņēmēji var plānot no 1 līdz 6 mēnešiem. Svarīgi, lai jaunajam uzņēmējam būtu vai nu uzsākta biznesa ideja vai skaidrs biznesa plāns, kas paredz jauna produkta vai pakalpojuma attīstību.

Kā jaunais uzņēmējs Jūs būsiet ieguvējs no apmācības darbavietā — mazā vai vidējā uzņēmumā citur Eiropas Savienībā. Tā ļaus ar mazākiem sarežģījumiem sekmīgi uzsākt uzņēmējdarbību vai stiprinās Jūsu jauno uzņēmumu. Jūs varat gūt labumu arī no piekļuves jauniem tirgiem, starptautiskajai sadarbībai un potenciālām sadarbības iespējām ar uzņēmējdarbības partneriem ārvalstīs.

Kā uzņemošajam uzņēmumam Jūsu ieguvums var būt jaunas idejas, ko Jūsu uzņēmumā ienes motivēts jaunais uzņēmējs. Viņam var būt īpašas prasmes vai zināšanas tādā jomā, kuru Jūs nepārzināt, kas var papildināt Jūsu pieredzi. Lielākā daļa uzņemošo uzņēmēju bija tik apmierināti ar gūto pieredzi, ka pēc tam nolēma uzņemt pie sevis citus jaunos uzņēmējus.

Prioritārās jomas, kurās iespējama pieredzes apmaiņa ir sekojošas: tūrisms, piegādes ķēdes un loģistika, automobiļu ražošana, medicīna, lauksaimniecība, agrorūpniecība un pārtikas ražošana, linkopība, komercpakalpojumi, IT, celtniecība, metālapstrāde, radoša ekonomika, vides aizsardzība, atkritumu pārstrāde, energoefektivitāte, alternatīvā enerģija, u.c.

Programma līdzfinansē jaunajam uzņēmējam ceļa un uzturēšanās izmaksas apmaiņas laikā (600 -1000 EUR mēnesī atkarībā no valsts, bet maksimāli ne vairāk kā 2100 Eiro par visu vizīti). Pieredzes apmaiņā var doties jau sākot no šī gada pavasara.

Programmas EYE ietvaros mentora atbalsts biznesa attīstīšanai pieejama jau 45 programmas dalībvalstīs, tai skaitā ES dalībvalstīs, Armēnija, Bosnija-Hercegovina, Horvātija, u.c. Sākot ar 2018.g. EYE programma ir paplašinājusi dalībvalstu sarakstu – tagad uzņēmējdarbības pieredzes iegūšanai ir iespējams doties arī uz tādām valstīm kā AVS, Singapūra un Izraēla.

 

Lai pieteiktos apmaiņas braucienam uz ārzemēm vai uzņemtu pie sevis jaunos uzņēmējus no Eiropas vai citām programmas dalībvalstīm, kā arī saņemt papildus informāciju, lūdzam sazināties ar Latvijas kontaktpunktu LECSA:

Denīze Ponomarjova: denize.ponomarjova@gmail.com; tel. (+371) 28241115

Seko līdzi programmas EYE aktualitātēm arī sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/EYEprogramme/

BROŠŪRA - Jaunajiem uzņēmējiem

BROŠŪRA - Pieredzējušiem uzņēmējiem

‘Jauno uzņēmēju’ un ‘pieredzējušo uzņēmēju’ veiksmes stāsti