Šī gada 29. novembrī norisinājās pasākums projekta DistanceLAB ietvaros, ar tēmu “Potenciāls – Motivācija - Koprade”. Šī pasākuma mērķis bija iedvesmot gan jaunos, gan mazos, gan vidēji lielos uzņēmumus un parādīt viņiem labās prakses attālinātā biznesa modeļiem.

 

Pasākuma pirmajā daļā DistanceLab partneru identificētie nozaru eksperti tiešsaistes konferencē dalījās ar pieredzi, bet otrā daļa tika rīkota klātienē, kur katrs projekta partneris iesaistījās diskusijās ar savas valsts mērķa grupu pārstāvjiem. Nelielā ieskatā DistanceLAB plānotajās aktivitātēs un pilot projektos, kas tiks izveidoti projekta laikā,  dalījās projekta menedžere, Leena Toivanen, vienlaicīgi atklājot sanāksmi un iepazīstinot dalībniekus ar projektu.

 
Lieliskus padomus un praktiskus ieteikumus sniedza Somijas eksperte ilgtspējības un augstas veiktspējas eksperte digitālajā gadsimta – Mia Liljeberg. Somijas eksperte iepazīstināja ar pētījumu par to, kādi faktori ir galvenie, kas  ietekmē uzņēmumu darbinieku efektivitāti un kvalitāti un, kā ietaupīt laiku un izdarīt vairāk, izmantojot digitālos rīkus. Papildus tika minēti galvenie priekšnosacījumi attālināta grupu darba efektīvai norisei.


Savukārt, Gabija Jakutyte no Lietuvas kompānijas “Indeform technologies” pastāstīja par to, kā motivēt darbinieku hibrīd darba vidē. Tika pārrunāti galvenie demotivācijas iemesli un pie kā tie var novest, kā arī iepazīstināja ar “Indeform technologies” izstrādāto tiešaistes rīku, kas no dažādiem aspektiem vērtē uzņēmuma un darbinieku motivācijas līmeni un citus aspektus. 


Pirmās daļas noslēgumā norvēģu eksperts Lasse Kristiansen no “ProtoMore Kunnskapspark AS”, pastāstīja par koprades un kopstrādes darbnīcām, kas izveidotas vairākās vietās Norvēģijā. Jebkuram uzņēmuma darbiniekam ir iespēja pieteikties un doties strādāt uz kādu no kopstrādes birojiem. Šāds darba princips ļauj tiem, kas strādā attālināti, mainīt darba vidi un iegūt jaunus kontaktus.

Pasākuma otro daļu klātienē rīkoja DistanceLab projekta otrs Latvijas partneris - Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP), kur notika diskusija ar mērķa grupu pārstāvjiem par jautājumiem, kas saistīti ar attālinātā darba ietekmi Covid-19 pandēmijas lakā un tā sekām, kā arī par labajām praksēm darbam attālinātajā vai t.s. hibrīda režīmā. Diskusijās iesaistījās MVU pārstāvji galvenokārt no IT un tūrisma industrijām. VATP rīkotajā pasākumā piedalījās arī Latvijas Universitātes projekta eksperts Dāvis Vītols.


Informācija par projektu:
Projekts DistanceLAB ir Interreg Baltijas jūras reģiona projekts, kas sāka darbību 01.01.2023. Projekta ietvaros ir plānots nodrošināt iespēju privātājām organizācijām no Baltijas jūras reģiona izmantot projekta ietvaros izveidotās viedās attālināta darba prasmju un uzņēmējdarbības attīstības produktus un pakalpojumus . Izstrādājamos rīkus un metodes var iedalīt trīs kategorijās. Šajā projektā piedalās 9 partneri no 6 dažādām valstīm (Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas  un Zviedrijas). Projekta vadošais partneris ir Centrijas Tehniskā Universitāte no Kokkolas, Somijā. Latviju projektā pārstāv divi partneri – Latvijas Universitāte un Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

Papildus informācija:
Dāvis Vītols, LU projekta eksperts, e-pasts: davis.vitols@lu.lv, tel. (+371) 26652750
Projekta mājaslapa: https://interreg-baltic.eu/project/distancelab/
Facebook: https://www.facebook.com/distancelab
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/distancelab/

Dalīties