Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
9. decembris
09.30 - 15.00
13. janvāris
09.30 - 15.00
10. februāris
09.30 - 15.00
 • LU studentu Biznesa inkubators piedāvā starptautisku pirmsakselerācijas programmu

  Latvijas Universitātes (LU) studentu Biznesa inkubators sadarbībā ar Telavivas Universitātes uzņēmējdarbības centra “StarTau” vadītāju Elēnu Donetu (Elena Donets) izstrādājis pirmsakselerācijas programmu. Tā veidota pēc Stīva Blanka (Steve Blank) izstrādātās metodoloģijas, kas pasaulē mainīja pieeju jaunuzņēmumu veidošanai. Pirmsakselerācijas programmai, kas jauniešiem palīdzēs attīstīt savu biznesa ideju, līdz 19. novembrim var pieteikties LU studenti un inkubatora dalībnieki.

 • Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides mehānikas katedras dibinātājam, profesoram Jurim Miķelsonam piešķirts Atzinības krusts

  Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2017. gada 20. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pensionētajam profesoram Jurim Miķelsonam. Atzinības krusts prof. Jurim Miķelsonam tiks pasniegts par pusgadsimta ilgu uzticīgu kalpošanu Latvijas valsts idejai, mūžilgu ieguldījumu augstākās izglītības un zinātnes, informācijas tehnoloģiju praktiskas izmantošanas, kā arī sabiedrības attīstības jomā.

 • Seminārs pasniedzējiem “Mūsdienu studentu apmācība”

  LU Fizikas un matemātikas fakultātes docētājiem piedāvātā semināra mērķis ir veicināt koleģiālu pieredzes apmaiņu par psiholoģiski un pedagoģiski pamatotu, mērķtiecīgu studiju procesa plānošanu, organizēšanu un novērtēšanu. Seminārā docētāji iepazīsies ar aktuālajām mācību metodēm studiju procesā, analizēs to izmantošanas iespējas savos studiju kursos dažādās studiju organizācijas formās (lekcijās, semināros, praktiskajos un laboratorijas darbos), izvērtējot mērķi, plānotos sasniedzamos studiju rezultātus un studentu mācīšanās raksturīgās pazīmes (studentu motivāciju, priekšzināšanas, mācīšanās prasmes u.tml.).

 • Notiks profesora D. Budkera vieslekcija par zinātnes komunikāciju

  LU Fizikas un matemātikas fakultātes doktorantūras skola aicina uz Maincas Universitātes profesora Dmitrija Budkera vieslekciju par zinātnes komunikāciju “Avoiding fiasco: obvious rules for communicating science that are rarely followed”.

 • FMF studentu komanda saņem LU Biznesa inkubatora grantu

  Latvijas Universitātes (LU) studentu Biznesa inkubatoru piektajā sezonā absolvējušas 14 jauno uzņēmēju komandas. Biznesa tālākai attīstībai trīs komandas ir ieguvušas LU Biznesa ideju fonda grantus 10 000 eiro apmērā, tostarp arī komanda “Ingenium”, kuras sastāvā ir Fizikas un matemātikas fakultātes studenti Toms Vāvere un Dainis Silamiķelis,

 • JFS 8-2 nodarbība "Daļiņu fizika"

  Nākamā nodarbība notiks jau 7. oktobrī un nodarbības tematika – atomfizika un radioaktivitāte!

  Nodarbības pirmajā daļā Antra jums pastāstīs pirmsākumus atomfizikai, kas aizsākās pagājušajā gadsimtā, bet Virgīnija, savukārt, otrajā populārzinātniskajā lekcijā stāstīs par kodolreaktoriem.

  Praktiskajā daļā varēsim pamēģināt eksperimentu, kas ir līdzīgs tam, ar ko noteica atoma kodola izmērus, kā arī paskatīties, kāds matemātisks likums apraksta radioaktīvo sabrukšanu.

 • 29. septembrī eksperimentē ar sajūtām Zinātnieku naktī

  29. septembrī no plkst. 18:00 Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāte atvērs laboratorijas un auditorijas durvis visiem ieinteresētiem. Aizraujošo eksperimentu un izglītojošo aktivitāšu rezultātā pasākuma dalībnieki varēs uzzināt daudz jauna par cilvēka sajūtām.