Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kursā "Ievads MHD tehnoloģijās" studenti veiks laboratorijas darbu, kurā augstfrekvences magnētiskais lauks tiks izmantots elektriski vadošu materiālu bezkontakta uzsildīšanai. Šo tehnoloģiju plaši lieto metālu apstrādē un kausēšanā, jo ar to iespējams gan sasniegt ļoti augstu temperatūru, gan ietaupīt enerģiju. Studenti gan modelēs procesu, gan veiks eksperimentālus mērījumus.
Jauni fizikas maģistratūras kursi

03.04.2018.

Jau nākošajos semestros LU Fizikas maģistratūras studenti varēs apgūt trīs modernus un uzlabotus kursus. Viens no tiem ir "Fizikālie procesi modernās būvkonstrukcijās", kas ir veltīts būvfizikas problēmām, un tajā studenti mācīsies par to kā jābūvē ēkas, lai tās būtu siltas un patīkamas dzīvošanai. Plānotie kursa docētāji ir Jānis Ratnieks un Dr. fiz. Staņislavs Gendelis.

Kurss "Multifizikālu procesu modelēšana ar atvērtā koda programmatūru" ir veltīts atvērtā  koda programmatūras, proti tādas, ko var brīvi lietot un adaptēt, pielietojumiem, pētot sarežģītas hidrodinamikas un elektromagnētisma problēmas ar lieljaudas datoriem. Aplūkotie skaitliskās modelēšanas rīki tiek plaši lietoti industriālo procesu modelēšanā, kas ietver magnetohidrodinamiku, plazmas fiziku, elektromotoru un transformatoru dzesēšanu. Svarīgi atzīmēt, ka kursa docenti līdzdarbojas atvērtā koda programmatūras attīstīšanā un sadarbojas ar ārzemju izstrādātājiem un kompānijām. Šo kursu docēs Juris Venčels un Dr. fiz. Vadims Geža.

Abos augstākminētajos kursos studentu apmācība notiks ar videolekcijām un studentiem veicot patstāvīgos darbus izmantojot jaunāko programmatūru. Kursa "Multifizikālu procesu modelēšana ar atvērtā koda programmatūru" videolekcijas būs brīvi pieejamas jebkuram interesantam.

Savukārt kursā "Ievads MHD tehnoloģijās", ko docēs Dr. fiz. Imants Kaldre, studenti saistīs teoriju, eksperimentus un matemātisko modelēšanu magnetohidrodinamikas procesu izpratnei. Tiks apskatītas elektromagnētisma problēmas saistībā ar metalurģiju, enerģētiku, kā arī fundamantālo zinātni. Šis kurss tiek pārtulkots arī angliski, jo uz Latviju kā magnetohidrodinamikas centru šo tematiku apgūt dodas citu valstu studenti un zinātnieki.

Šobrīd aktīvi notiek šo kursu izstrādes process, pateicoties LU Akadēmiskās attīstības projektu finansiālajam atbalstam.