Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par Fizikas nodaļu
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.02.2014

Fizikas nodaļa nodrošina akadēmiskās fizikas studiju programmas visos trīs līmeņos: bakalaura, maģistra un doktora, kā arī vidusskolas fizikas skolotāja profesionālo programmu.

Nodaļas sastāvā ietilpst 4 katedras un ir izveidotas divas pētnieciskas laboratorijas: Datortehnoloģijas mācību centrs (asoc.prof. L. Buligins) un Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija (as.prof. A. Jakovičs). Nodaļas pasniedzēji un darbinieki piedalās skolēnu fizikas olimpiāžu organizēšanā.

Fizikas nodaļas pasniedzēji darbojas kopīgos projektos ar ārzemju partneriem:

Oklahomas, Konektikutas universitātēm - ASV, Hanoveras Universitāti, Berlīnes Tehnisko Universitāti - Vācijā, D. Didro Parīzes 7. Universitāte - Francija.; P. M. Kirī Parīzes 6. universitāte,  Nicas – Sofijas Antipoles universitāte, Francija,  Polijas Zinātņu Akadēmijas Fizikas institūtu, Varšavas universitātes Eksperimentālās fizikas institūtu.

Pēdējos gados ir aktivizējusies Fizikas nodaļas sadarbība ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, tai skaitā AS „Sidrabe”, SIA „GroGlass”.

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums