Jaunumi

Projekta CITADEL rezultāti digitālās pārvaldes uzlabošanai: inovatīvu publisko pakalpojumu koprade ar pilsoņiem un uzņēmējiem

InnovaSpa partneru studiju vizīte Lietuvā (LV)

BOOSTED | Kopīgie tūrisma pētījumi piesaistīja studentus Centrālā Baltijas jūras reģionā

LU pārstāvji piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē 7th annual meeting of the IIAS Study Group on Coproduction of Public Services un projekta Citadel ģenerālajā asamblejā Lēvenas Katoļu Universitātē Beļģijā

InnovaSpa - Projekta InnovaSpa studiju vizīte Uverņas-Ronas-Alpu reģionā Francijā

Otrā InnovaSpa projekta sanāksme 2019. gada 11. janvārī

LU piedalās starptautiskajā projektā par inovatīvajiem risinājumiem cilvēkresursu stratēģijas uzlabošanai MVU - KAforHR

LU īstenota programmas Interreg Europe kultūras un radošo industriju projekta CRE:HUB veikums divu gadu laikā

CRE:HUB pētniecības rezultātu prezentēšana ESA konferencē 2018