Šī gada 7. un 8. maijā Latvijas Universitāte uzņēma Distance LAB projekta partnerus Rīgā, lai pārskatītu projekta sasniegtos mērķus, novērtētu izstrādāto projektu progresu, plānotu nākamās aktivitātes un piedalītos dizaina domāšanas un koprades meistarklasēs, lai veidotu dzīvās laboratorijas partneru reģionos.

Pasākums sākās 7. maijā ar sveicienu no Latvijas Universitātes projekta vadītājas Zanes Zeibotes un Distance LAB projekta vadošā partnera Leenas Toivanenas, kura oficiāli atklāja sanāksmi. Pasākuma pirmajā daļā notika detalizēta diskusija par pašreizējām Distance LAB projekta aktualitātēm un problēmām ar, ko saskaras partneri. Kopumā projekta partneri ir izstrādājuši 11 rīkus MVU un mikro uzņēmumu ilgtspējības stiprināšanai Baltijas jūras reģiona. Pakalpojumu izstrādātāji prezentēja katrs sava rīka progresu.


Inovāciju un komunikācijas rīku grupas vadītāja Heidija Mīrijalainena īsi aprakstīja katra rīka attīstību, uzsverot, ka organizācijas var sākt testēt rīkus un dot savu ieguldījuma rīku pilnveidei. Ilgtspējas un attīstības grupas piloti jau ir saņēmuši vērtīgus ieteikumus un šobrīd vāc atsauksmes no MVU un mikro uzņēmumiem, lai vēl vairāk uzlabotu pakalpojumus. Tāpat arī attālinātās biznesa stratēģijas grupas piloti ir sasnieguši sākotnējos rīku dizainus un sākuši testēšanu un atsauksmju vākšanu no MVU, lai labāk pielāgotu pakalpojumus viņu vajadzībām.


Pēcpusdienas sesija bija veltīta uzraudzības komitejas sanāksmei, kurā piedalījās gan klātesošie, gan tiešsaistes dalībnieki. Uzraudzības komitejas locekļiem tika prezentēts projekta progress un notika diskusija, kurā viena no galvenajām tēmām bija, kā mudināt mērķa grupas dalībniekus piedalīties projekta aktivitātēs, testēt izveidotos rīkus un sniegt atsauksmes turpmākiem uzlabojumiem.


Pirmā diena noslēdzās ar LIC internacionalizācijas pilota "Train the Trainer" sesiju, kurā partneri tika iepazīstināti ar teoriju un piemēriem, lai realizētu veiksmīgu uzņēmuma produkta vai pakalpojuma pārnesi uz citu valstu tirgiem. Vēlāk partneri tika sadalīti grupās un piedalījās darbnīcās, kuru mērķis bija pielietot un testēt iegūtās zināšanas un izstrādāto rīku.

Otrajā dienā, 8. maijā, notika Dzīvo laboratoriju (Living Labs) koprades darbnīca, kuras mērķis bija katram projekta partnerim izstrādāt savu Dzīvās Laboratorijas prototipu. Darbnīcu vadīja Charles Bušmanis, dizaina domāšanas un koprades eksperts ar pieredzi inovāciju ekosistēmu veidošanā, kura ekspertīze un radošā pieeja būtiskiem jautājumu bija darbnīcas pamatā.


Dienu iesāka Latvijas Universitātes projekta eksperta, Dāvis Vītols, ar īsu prezentāciju par līdz šim paveiktajiem darbiem dzīvo laboratoriju izstrādei, kas vēl ir paveicams, un kādi eksperti no dažādām jomām ir vajadzīgi veiksmīgai dzīvo laboratoriju izveidei. Turpinājumā Charles iesāka koprades darbnīcu ar radošām aktivitātēm, kā lomu spēli, kas sniedza iespēju vērtēt līdz šim izstrādāto dzīvo laboratoriju konceptus no dažādām perspektīvām. Dienas otrajā pusē partneri strādāja pie dzīvo laboratorija prototipa izveides. Semināra beigās projekta partneriem bija skaidrāks priekšstats, redzējums un vispārējā koncepcija par savām dzīvajām laboratorijām, kas tiks tālāk attīstītas, izmantojot individuālās konsultāciju sesijas ar Čārlzu.

Vairāk informācijas:

Zane Zeibote, LU projekta vadītāja, e-pasts: zane.zeibote@lu.lv, tel. (+371) 29417214
Dāvis Vītols, LU projekta eksperts, e-pasts: davis.vitols@lu.lv, tel. (+371) 26652750
Projekta mājaslapa: interreg-baltic.eu/project/distancelab/
Facebook: www.facebook.com/distancelab
LinkedIn: www.linkedin.com/company/distancelab/
­

Dalīties