Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra (ESASAC) pārstāvji piedalījās GIFT projekta trešajā partneru sanāksmē un profesonālās pieredzes apmaiņas vizītē, kas notika no šī gada 14. līdz 17. maijam Zagrebā, Horvātijā. Sanāksmes laikā partneri iepazinās ar Zagrebas domes un tās pārraudzības organizāciju darbu un pieredzi vēsturiskā Maksimira parka veidošanai un uzturēšanai pilsētvides un tās zaļās infrastruktūras pilnveidošanai, kā arī zaļā kursa politikas īstenošanai.

Partneru sanāksmes laikā tika apspriestas galvenās GIFT projekta aktivitātes un to ieviešanas progress, diskutējot par izaicinājumiem, kas saistīti ar veiksmīgu projekta ieviešanu. Vizītes laikā tika panākta arī vienošanās par turpmāko projekta aktivitāšu saturu un grafiku.

Profesionālā pieredzes apmaiņas vizītes ievadā atbildīgā valsts iestāde Zagreb City Nature prezentēja Zagrebas pilsētas parku un mežu bioloģiskās daudzveidības ekoloģiskā stāvokļa novērtēšanas un uzraudzības vadlīnijas. Tās laikā partneri tika iepazīstināti ar Zagrebas pilsētas parku un mežu struktūru un uzturēšanu. Pēc tam sekoja intervijas un diskusijas, iesaistot gan vietējos, gan starptautiskos ekspertus, kā arī mācību vizītes Maksimira memoriālajā parkā.

GIFT projekta trešā profesionālā pieredzes apmaiņas vizīte notiks 2024. gada septembrī Leipcigā, Vācijā, bet oktobrī plānota ceturtā partneru sanāksme un profesionālā pieredzes apmaiņas vizīte Rimini, Itālijā. Savukārt, 2. starpreģionu tematiskais seminārs “Integrēta zaļā infrastruktūra mežiem un kokiem” notiks tiešsaistē 2025. gada janvārī, un to organizēs LU ESASAC.

GIFT projektu, kura mērķis ir zaļās infrastruktūras integrēšana nozaru politikās un kura galvenais mērķis ir novērst bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, 80% apmērā līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) starpreģionālās sadarbības programmas Interreg Europe ietvaros.

Dalīties