Š.g. 3.–4. maijā Santjago de Kompostelā norisinājās projekta “Rural Youth Future” atklāšanas sanāksme, kuru finansē programma INTERREG Europe. Projekta mērķis ir uzlabot jauniešu nodarbinātības iespējas attālos un lauku apvidos, kā arī atbalstīt ilgtspējīgu lauku attīstību. Atklāšanas sanāksmi rīkoja Galīcijas Eiropas fonds (Galicia Europe Foundation) un tā notika Ekonomikas un sociālo lietu padomē Santjago de Kompostelā, Spānijā.

Projekta partneri no Galīcijas Eiropas fonda (Spānijā), Jaunatnes, līdzdalības un brīvprātīgo ģenerāldirektorāta (Spānijā), Ilgtspējīgas un ekonomiskās attīstības centra un Pešteras pašvaldības (Bulgārijā), “Viedās mājas” - pētniecības un ilgtspējīgas attīstības institūcijas Martjancī (Slovēnijā), Latvijas Universitātes, Tartu apriņķa pašvaldību asociācijas (Igaunijā), Portugāles Sporta un jaunatnes institūta un KMOP politikas centra ASBL (Beļģijā) apvienojās kopīgai misijai: veidot gaišāku nākotni dinamiskiem jauniešiem, kas dzīvo attālajos un lauku apvidos.

Sanāksme kalpoja kā katalizators diskusijām par galvenajām problēmām, ar kurām saskaras jaunieši, kas dzīvo septiņu iesaistīto valstu attālajos apvidos. Partneri cieši sadarbojās, radot pamatu inovatīvu risinājumu meklēšanai, lai veicinātu efektīvu jauniešu nodarbinātības politiku, atbalstītu lauku ilgtspējīgu attīstību un atraisīt lauku jauniešu neizmantoto potenciālu. Lai sasniegtu projekta mērķus, partneri strādās ar šādiem politikas instrumentiem:

  • ESF+ Galīcijas Darbības programma 2021-2027.gadam (Spānijā)
  • Pešteras pašvaldības integrētais attīstības plāns (IDP) 2021-2027.g. (Bulgārijā)
  • Vietējās rīcības grupas Goričko 2020 Vietējās attīstības stratēģija 2021.-2027.g. plānošanas periodam (Slovēnijā)
  • Bērnu, jaunatnes un ģimeņu attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.g.  (Latvijā)
  • Nacionālais jaunatnes plāns (Portugālē)
  • Tartu apriņķa attīstības stratēģija 2040.gadam (Igaunijā)

Papildus, 4. maijā Galīcijas Eiropas fonds organizēja preses konferenci ar Hesusu Gamajo (Jesus Gamallo), Ārlietu un attiecību ar ES ģenerāldirektoru un Galīcijas Eiropas fonda ģenerāldirektoru, kā arī ar Kristīni Pičel (Cristina Pichel), Jaunatnes, līdzdalības un brīvprātīgās darba ģenerāldirektori.

Savā inaugurācijas uzrunā Gamajo kungs uzsvēra projekta "Rural Youth Future" īstenošanas nozīmi. "Mums priekšā ir četri gadi darba: individuālā pētniecība, situācijas analīze, labu prakšu meklēšana jauniešu nodarbinātības uzlabošanai un palielināšanai, kā arī kvalitatīvu un pieejamu darbavietu nodrošināšana jauniešiem mūsu lauku teritorijās," viņš dalījās.

Savukārt, Pičela atzina, ka “bez jauniešiem nav iespēju attīstīties un nav arī ilgtspējīgas nākotnes”, tādējādi uzsverot nepieciešamību atbalstīt jauniešus attālajos apvidos.

Plašāku informāciju par mūsu darbību var atrast sociālo mediju platformās:

www.interregeurope.eu/ruralyouthfuture

 

Dalīties

Saistītais saturs