Projekta zinātniskā grupa

  
1.Māris Kļaviņšzinātniskais vadītājs, vadošais pētnieks
2.Ruta Muceniecevadošā pētniece
3.Una Riekstiņavadošā pētniece
4.Ilva Nakurtejaunā zinātniece, vadošā pētniece
5.Zane Dzirkalejaunā zinātniece, pētniece
6.Kristīne Saleniece jaunā zinātniece, pētniece
7.Agnese Kukela jaunā zinātniece, pētniece
8.Zane Vincēviča - Gailejaunā zinātniece, pētniece
9.Jorens Kviesis jaunais zinātnieks, pētnieks
10.Kaspars Jēkabsonspētnieks
11.Ilona Vanagapētniece
12.Uģis Klētniekszinātniskais asistents
13.Ineta Popēnadoktorante, zinātniskā asistente
14.Līga Saulītedoktorante, zinātniskā asistente
15.Lindards Kļaviņšjaunais pētnieks, maģistrants, zinātniskais asistents
16.Zane Greižainženiere
17.Anete Rateniece

inženieris

18.Laura Kļaviņapētniece
19.Jana Namniecepētniece