Projekta zinātniskā grupa

  

1. Māris Kļaviņš zinātniskais vadītājs, vadošais pētnieks
2. Ruta Muceniece vadošā pētniece
3. Una Riekstiņa vadošā pētniece
4. Ilva Nakurte jaunā zinātniece, vadošā pētniece
5. Zane Dzirkale jaunā zinātniece, pētniece
6. Kristīne Saleniece  jaunā zinātniece, pētniece
7. Agnese Kukela  jaunā zinātniece, pētniece
8. Zane Vincēviča - Gaile jaunā zinātniece, pētniece
9. Jorens Kviesis  jaunais zinātnieks, pētnieks
10. Kaspars Jēkabsons pētnieks
11. Ilona Vanaga pētniece
12. Uģis Klētnieks zinātniskais asistents
13. Ineta Popēna doktorante, zinātniskā asistente
14. Līga Saulīte doktorante, zinātniskā asistente
15. Lindards Kļaviņš jaunais pētnieks, maģistrants, zinātniskais asistents
16. Zane Greiža inženiere
17. Anete Rateniece

inženieris

18. Laura Kļaviņa pētniece
19. Jana Namniece pētniece