EKSTRAKTVIELU FARMAKOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS

  Aktivitātes mērķis ir:
- veikt iegūto Vaccinium sp ogu ekstraktuun to frakciju bioloģiskās efektivitātes izpēti ar antioksidantu testu un novērtēt to ietekmi uz dažādu šūnu līniju augšanu, šūnu dalīšanās ciklu, proliferāciju (normālas, vēža un mezenhimālās cilmes šūnas); - noskaidrot koncentrācijas un efekta sakarību, atrast efektu sākšanās un beigšanās laikus, kas ļautu spriest par savienojumu salīdzinošu efektivitāti; - pētīt aktīvāko frakciju un savienojumu farmakoloģiskās darbības potenciālu, izmantojot dažādus in vitro testus.
Tāpat ir paredzēts meklēt vielu efektus iekaisuma, novecošanās, hepatoprotektīvās darbības, oksidatīvā stresa u.c. modeļos, kā arī veikt iekššūnu signālceļu, mitohondriju integritātes, enerģijas ražošanas, DNS integritātes pētījumus.