Projekta pētniecības rezultāti

Klavins, L., Viksna, A., Kviesis, J., Klavins, M. (2019) Lipids of cultivated and wilde Vaccinium spp. berries from Latvia. Foodbalt 2019 conference proceedings, pp. 198-203

https://llufb.llu.lv/conference/foodbalt/2019/Klavins_et_al_N033_FoodBalt2019.pdf

Klavins, L., Kviesis, J., Klavins, M. (2019) Surface wax composition of wild and cultivated Northern berries. Agronomy Research 17(S2), pp. 1337–1345. 

https://doi.org/10.15159/AR.19.032

 M.Kļaviņš, A.Kukela, L.Kļaviņa, J.Kviesis, L.Kļaviņš, R.Muceniece, K.Jēkabsons, R.Rembergs, K.Saleniece, Z.Dzirkale, L.Saulīte, U.Klētnieks, I.Vanaga (2018) Ogu spiedpalieku izmantošana: no atkritumiem līdz bioaktīviem savienojumiem. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Dabaszinātnes. Tēzes, 35. lpp. 
      
   Klavins, L., Kviesis, J., Nakurte, I., Klavins, M. (2018) Berry press residues as a valuable source of polypenolics: extraction optimization and analysis. LWTFood Science and Technology Journal.     M.Klavins, A.Kukela, J.Kviesis, L.Klavins (2017) Valorisation of berry pomace: from waste to bioactive compounds. In: “Recent advances in environmental science from the Euro-Mediterranean and surrounding reģions” (eds. A.Kallel, M.Ksibi, H.B.Dhia, N.Khelifili), Springer: Berlin, 1145-1147  Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences Zemes un vides zinātņu sekcijas organizētajā referātu un stenda referātu sesija „Vides tehnoloģijas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana”  LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga 2018. gada 26. janvārī.    2nd International Conference in Pharmacology: "From Cellular Processes to Drug Targets" (October 19-20, 2017)   Publikācijas:  L. Klavins, J. Kviesis, M. Klavins (2017) Comparison of methods of extraction of phenolic compounds from American cranberry (Vaccinium macrocarpon L.) press residues. Agronomy Research 15(S2), 1316–1329, 2017    Līdzdalība Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Somijā.    Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting Lille 2017
 Natural Products in Health, Agro-Food and Cosmetics – June 28th - July 1st, 2017
 L. Klavins, J. Kviesis, M. Klavins (2017) Optimisation of phenolic compound extraction from Vaccinium spp. berry press residues.     11th Baltic Conference on Food Science and Technology "FOODBALT 2017"  (April 27-28, 2017)