EKSTRAKCIJA UN EKSTRAKTVIELU IZPĒTE

  Šīs aktivitātes uzdevums ir izstrādāt savvaļas un kultivētu mežu un purvu ogu (Vaccinum ģints) standartizēta  ekstrakta iegūšanas un sekojošas attīrīšanas metodi, raksturot tā sastāvu nosakot kopējos sastāva rādītājus un nozīmīgākās ietilpstošās vielas.  
Tāpat aktivitātes ietvaros ir plānots:
-  izstrādāt savvaļas un kultivētu mežu un purvu ogu (Vaccinium ģints) standartizēta ekstrakta iegūšanas un sekojošas attīrīšanas metodi; -  optimizēt bioloģiski aktīvo vielu kompleksa ekstrakcijas metodes, izvērtēt ekstrakcijas metodes (konvencionālā, ekstrakcija apstrādājot ar ultraskaņu, mikroviļņu starojumu, ekstrakcija ar vielām superkritiskā stāvoklī) ietekmi uz ekstraktvielu sastāvu un iznākumu, orientējoties uz videi draudzīgiem ekstrahentiem (CO2, etanols, H2O un citi); -  veikt savvaļas un kultivētu mežu un purvu ogu (Vaccinium ģints) ekstrakta sastāva izpēti, nosakot kopējos sastāva raksturlielumus un nosakot nozīmīgākās ietilpstošās vielas izdalītajās ekstraktvielu frakcijās; -  veikt hemotaksonomisko raksturojumu un metabolomikas rakstura izpēti.
  Papildus ir plānots:
-  veikt augu valsts produktu ekstraktvielu sastāva izpēti, raksturojot kopējos sastāva rādītājus un nozīmīgākās ietilpstošās vielas; analizēt polāru (polifenoli, antociāni) sekundāro metabolītu daudzumu ekstraktvielās; -  izmantojot GC, GC-MS, UPLC-TOF-MS, references paraugu analīzi un citas analīzes metodes veikt bioloģiski aktīvo vielu kompleksa izpēti un raksturošanu; -  izstrādāt ekstraktvielu analītiskās un preparatīvās frakcionēšanas metodes, vadoties pēc to perspektīvās bioloģiskās aktivitātes (activity guided fractionation).