Īsa atskaite par projekta zinātnisko progresu

31.01.2020

Projekta noslēguma posmā veikts iegūto rezultātu apkopojums un precizēti pētniecības jautājumi, kas izrādījās izaicinājums. Uzmanība veltīta hromatogrāfiskās analīzes rezultātu pārbaudei un validēšanai, lai nostiprinātu pārliecību par identificēto savienojumu noteikšanas precizitāti.

Turpinot Vaccinium spp. ogu spiedatlieku ekstraktu pētījumus, tika veikti padziļināti pētījumi to pretiekaisuma  un pretnovecošanās efektu molekulāro mehānismu noskaidrošanai. Šūnu iekaisuma modelī, iekaisumu izraisot ar baktēriju lipopolisaharīdu (LPS) pievienošanu šūnu barotnei,  noskaidrojām, ka ogu ekstrakti samazina iekaisumu, inhibējot NF-kappaB signālceļus. Turpmākie pētījumi parādīja, ka visi pieci pētītie  ogu ekstrakti inhibē cikloksigenāžu COX1 un COX2 , ksantīnoksidāzes un lipoksigenāzes LOX5 aktivitātes in vitro. Iegūtie rezultāti liecina, ka šie ekstrakti varētu būt alternatīvie ar iekaisumu saistīto slimību profilakses vai ārstēšanas līdzekļi. Iekaisums ir saistīts arī ar priekšlaicīgu novecošanos un glikētu proteīnu produktu (advanced glycation end produkts – AGE) uzkrāšanos. Pētījumi parādīja, ka ekstrakti  samazina AGE veidošanos in vitro seruma albumīna un fruktozes reakcijā, kā arī albumīna un metilglioksāla reakcijā.  Ogu ekstraktu aktīvās vielas dažādos pētījumos in vitro ir parādījušas antioksidantu, pretiekaisuma un priekšlaicīgas pretnovecošanās efektus. Neskatoties uz mūsdienu sintezēto zāļu terapijas panākumiem, dabiski produkti no augiem un citiem organismiem ir vissekmīgākais jauno zāļu un profilaktisko vai alternatīvo medicīnas produktu ideju avots.

Projekta noslēdzošajā posmā Silv EXPO komanda visvairāk darbojusies pie melleņu antociānu kapsulu produkta efektivitātes izpētes gerontoloģijas pacientu klīniskā novērojumā, tajā iegūto datu apstrādes un rezultātu apkopošanas. Pacienti tika proporcionāli un randomizēti iedalīti eksperimentālajā, kontroles un placebo grupās. Pamatā pētījumā tika salīdzinoši izvērtētas vairāk kā 40 dažādu asins bioķīmisko parametru izmaiņas starp grupām, nosakot tādus parametrus, kas ir saistīti ar bioloģisko novecošanos un to pavadošajām hroniskajām slimībām. Eksperimentālajā grupā pacienti viena mēneša garumā katru dienu lietoja 2 kapsulas produkta, kas kopā saturēja 100 mg melleņu antocianīnu ekstrakta. Bez tam, pacientiem tika veikta arī anketēšana attiecībā uz viņu ikdienā lietotajiem medikamentiem, uztura paradumiem u.c. ikdienas aktivitātēm, kā arī tika veikta pacientu slimības vēstures analīze. Tāpat pacientu vajadzībām tika adaptēti un piemēroti kognitīvo spēju testi ar mērķi identificēt potenciālus kognitīvos traucējumus pētāmo pacientu vidū.

Par pētījumā apkopotajiem rezultātiem tika sagatavots ziņojums starptautiskajai zinātniskajai konferencei “19th ATHENS – GREECE International Conference on Agriculture, Biological and Environmental Sciences (AABES-20)” ar nosaukumu “The anti-aging properties of encapsulated bilberry (vaccinium myrtillus L.) anthocyanins’ extract from press residues: a pilot study in gerontology patients”.

Par projektā sasniegtajiem rezultātiem tika sagatavota preses relīze “Meža ogu spēks jaunības uzturēšanai”, kas publicēta un pieejama interesentiem portālā vesels.lv (http://www.vesels.lv/raksti-par-veselibu/esi-vesels/meza-ogu-speks-jaunibas-uzturesanai.html).

Īsa atskaite par projekta zinātnisko progresu

30.09.2019

Laika posmā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.septembrim ir izskatīta jaunākā literatūra par ekstraktvielu iegūšanas un attīrīšanas metodēm. Turpināts darbs pie polifenolu preparatīvās frakcionēšanas iespēju izpēti. Sagatavots eksperimentu plānojums, izmantojot preparatīvo hromatogrāfu uz mazpolāras kolonnas. Veikta ekstrakcijas apstākļu optimizācijas izpēte, izmantojot enzimatisko hidrolīzi, kas nodrošina ar membrānām saistīto polifenolu atbrīvošanu. Izvērtētas enzīmu izmantošanas iespējas un risinājumu ekonomiskā efektivitāte.

Turpinot melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu bioloģisko efektu pētījumus ar in vitro metodēm, tika veikti padziļināti šo ekstraktu pretiekaisuma īpašību pētījumi. Pētījām citokīnu gēnu ekspresiju, veicot reāllaika RT-PCR analīzi IL-6, TNF-α, IL-10, IL-23 un TGF-β1 gēnu ekspresijai LPS stimulētās THP-1 šūnās ar vai bez ogu izspaidu ekstrakta klātbūtnes. LPS izraisīja visu citokīnu gēnu, izņemot TGF-β1, pastiprinātu ekspresiju. Inkubējot THP-1 šūnas ar ogu izspaidu ekstraktiem, novērojām, ka  0,02 un 1 mg / ml koncentrācijā ekstrakti būtiski samazināja IL-6, TNF-a, IL-10 un IL-23 gēnu ekspresiju, salīdzinot ar LPS stimulētajām šūnām. Krūmmelleņu esktrakts inhibēja TGF-β1 ekspresiju THP-1 monocītu šūnās pat zem LPS izraisītā ekspresijas līmeņa, norādot, ka krūmmelleņu ekstrakts inhibē IL-6 un TGF-β1 ekspresiju transkripta līmenī. Kopumā mūsu dati liecina par šo ogu ekstraktu epiģenētisku iedarbību uz LPS inducētajiem iekaisuma citokīniem gēnu līmenī.

Atskaites posmā uzsākta zinātniskā literatūras pārskata veidošana par zināmajām senolītiskajām, kā arī organisma novecošanos ietekmējošām/aizkavējošām vielām. Apskatīti un analizēti gan in vivo dzīvnieku pētījumi, gan zināmie klīniskie pētījumi, kuros izmantotas no augiem iegūtas bioloģiski aktīvās vielas, tai skaitā, Vaccinium ogu ekstraktvielas, augu flavonoli, polifenoli un citu savienojumu grupu antioksidanti. Analizējot pieejamos datus, īpaša uzmanība pievērsta arī novecošanās teorijas un tās bioloģisko mehānismu dziļākai izpratnei un pētniecībai.

Attiecībā uz gatavo aktīvo vielu formu izveidi, skatīti piemērotāko kapsulu izmēru un palīgvielu pildījumu parametri. Apskatīta un analizēta dažādu veidu kapsulu šķīšana kuņģa-zarnu traktā un to potenciālāis radītais kairinājums. Izvērtētas mūsdienīgas preparātu formas, tādas kā grunulas un pulveri sašetēs, kā arī poraini adsorbentu tipa (piem. kaolinītu) nēsēji kontrolētas/ modulētas aktīvo vielu piegādes nodrošināšanai organismā.

30.06.2019

Laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 30.jūnijam Projektā veiktie darbi koncentrējās uz iespēju izstrādi ogu ekstraktvielu frakcionēšanai. Tā kā analītiskās SPE kārtridžas izrādījās maz efektīvas, tika izmantotas preparatīvas frakcionēšanas iespējas, izmantojot līdz 20 g ogu ekstraktu. Šī pieeja attaisnojās un izdevās ogu ekstrakvielu kopuma sadalīt vairākās aktīvās frakcijās, kuru izpēte turpinās. Tika arī turpināti pētījumi par ogu lipīdu analīzi, kā arī tika sagatavots un iesniegts patents par ogu ekstraktvielas saturošas marmelādes iegūšanas iespējām.

Turpinot melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu bioloģisko efektu pētījumus ar in vitro metodēm, tika veikti padziļināti šo ekstraktu pretiekaisuma īpašību pētījumi. Pētījām citokīnu gēnu ekspresiju, veicot reāllaika RT-PCR analīzi IL-6, TNF-α, IL-10, IL-23 un TGF-β1 gēnu ekspresijai LPS stimulētās THP-1 šūnās ar vai bez ogu izspaidu ekstrakta klātbūtnes. LPS izraisīja visu citokīnu gēnu, izņemot TGF-β1, pastiprinātu ekspresiju. Inkubējot THP-1 šūnas ar ogu izspaidu ekstraktiem, novērojām, ka  0,02 un 1 mg / ml koncentrācijā ekstrakti būtiski samazināja IL-6, TNF-a, IL-10 un IL-23 gēnu ekspresiju, salīdzinot ar LPS stimulētajām šūnām. Krūmmelleņu esktrakts inhibēja TGF-β1 ekspresiju THP-1 monocītu šūnās pat zem LPS izraisītā ekspresijas līmeņa, norādot, ka krūmmelleņu ekstrakts inhibē IL-6 un TGF-β1 ekspresiju transkripta līmenī. Kopumā mūsu dati liecina par šo ogu ekstraktu epiģenētisku iedarbību uz LPS inducētajiem iekaisuma citokīniem gēnu līmenī.

Savukārt, Silv EXPO komanda ir turpinājusi dalībnieku atlasi un iekļaušanu novērošanas pētījumā, lai izpētītu meža melleņu antocianīnu ietekmi uz asins bioķīmiskajiem parametriem. Tā kā dalībnieki nāk no dažādām aprūpes iestādēm visā Latvijā, tad lielākie izaicinājumi ar kuriem bijām sastapušies bija nokļūšana tālākos Latvijas punktos un laikietilpīgais tikšanās process, kurā tika skaidrotas projekta novērojuma pētījuma procedūras. Bez tam, mēs uzsākām darbu pie atbilstošu kognitīvo testēšanas instrumentu izstrādes, jo pētījumā ir iekļauti tikai vecāka gadagājuma dalībnieki, un tāpēc ir svarīgi izvērtēt arī viņu garīgās veselības stāvokli. Ir paveikta arī zinātniskās literatūras izpēte ar mērķi atlasīt visefektīvākos, validētos un vietējām vajadzībām pielāgojamus instrumentus.

 

Informācija plašākai sabiedrībai par BerriesPro projektu šobrīd ir pieejama arī LTV veidotajā raidījumā "Izziņas impulss" (5.sērija), kas ēterā iznāca 25.04.2019. un ir piejama raidījumu arhīvā šeit:https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.04.2019-izzinas-impulss-5.-serija.id157270/ 

Savukārt, Latvijas Radio (LR1) raidījuma "Zināmais nezināmajā" 03.05.2019. izlaidumā BerriesPro projekta Medicīnas fakultātes zinātniskās grupas dalībnieki stāsta par to, kā meža ogu izspiedu paliekas palīdz uzlabot cilvēka organisma veselību. Raidījumu ir iespējams noklausīties LR1 arhīvā šeit: https://latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=0&y=2019&m=5&d=3

Meža ogas palīdz uzturēt jaunību

Šobrīd Latvijas Universitātē (LU) norit aktīvi pētījumi, kuru mērķis ir izstrādāt jaunus augu valsts produktu izmantošanas risinājumus. Šoreiz pētījumu objekts ir ogas – savvaļā augošas mellenes, brūklenes, purva dzērvenes un zilenes, kā arī kultivētās lielogu dzērvenes un krūmmellenes. Kas gan var būt gardāks par svaigo meža ogu ražu? Tomēr, šo ogu izmantošanai ir arī citas iespējas, proti, to pārstrāde. Ogu sulas un ievārījumi, ir ļoti plaši pazīstami produkti, bet citāda ogu pārstrāde paver iespējas iegūt koncentrētā veidā tādas vielas, kas nosaka ogu īpašības - to krāsu, smaržu, aktivitāti attiecībā pret saslimšanām un to spēju saistīt brīvos radikāļus - molekulas, kuru klātbūtne cilvēka organismā veicina ādas novecošanu. Būtiskākais šajos pētījumos ir tas, ka ogu ekstraktvielas iespējams iegūt no ogu pārstrādes blakusproduktiem, paliekām, kas veidojas pēc sulas izspiešanas no ogām. LU zinātnieku pētījumi ir parādījuši iespējas no ogu spiedpaliekām izdalīt ekstraktvielas un izmantot tās cilvēka veselības uzlabošanas nolūkos.

Gan ogu kultivēšana, gan ievākšana savvaļā notiek aizvien pieaugošos apjomos, tādēļ ir pamats uzskatīt, ogu apjomi turpinās pieaugt. Latvijā meža ogas jau šobrīd ir nozīmīgs eksporta produkts un lieliski papildina dabas veltes, kas ir pieejamas mūsu veikalos.

Sīkāka informācija pieejama Dienas Bizness vai https://www.db.lv/zinas/top-jaunibas-eliksirs-485736

Š.g. 21.martā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra rīkoja informatīvo pasākumu „Burgers ar zinātnieku”. Pasākuma laikā bija iespēja uzzināt par zinātniskās sadarbības iespējām, kuras Latvijas Universitāte piedāvā uzņēmējiem. Dalībniekiem bija iespēja klausīties pieredzes un veiksmes stāstus, kā arī iepazīties ar dažādiem instrumentiem, kuri ir uzņēmēju rīcībā inovatīvu tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai.  Ar savu pozitīvo pieredzi sadarbībā ar Latvijas Universitāti dalījās arī SIA „SilvEXPO”, mūsu projekta partnera pārstāvis un mūsu kolēģis Uģis Klētnieks, minot ERAF atbalstīto projektu „BerriesPro” kā vienu no veiksmīgajiem piemēriem.

Īsa atskaite par projekta zinātnisko progresu

 

31.03.2019

Laika posmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.martam Projekta ietvaros tā dalībnieki iepazinās ar projekta vidusposma vērtējumu un izteica pateicību anonīmajiem ekspertiem par augsto projekta novērtējumu. Vairākās tikšanās reizēs projekta tematisko aktivitāšu vadītāji (M.Kļaviņš, R.Muceniece, U.Klētnieks) pārrunāja un saskaņoja projekta turpināšanas aktualitātes, iespējamos publikāciju sagatavošanas virzienus, projekta rezultātu patentēšanas iespējas. Pētījumi 2019. gada 1.ceturksnī, galvenokārt, koncentrējās uz ogu lipīdu frakcionēšanas iespēju izpēti un logu polifenolu inkapsulācijas risinājumu izpēti.

Turpinot melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu bioloģisko efektu pētījumus ar in vitro metodēm, tika veikti padziļināti šo ekstraktu pretiekaisuma īpašību pētījumi. Pētīta ekstraktu ietekme uz inducējamās ciklooksigenāzes (COX-2) un inducējamās slāpekļa oksīda sintāzes (iNOS) aktivitāti. COX-2 un iNOS enzīmus inducē iekaisuma stimuls, un šo enzīmu aktivitātes mazināšana ir nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu pamatā. Enzīmu inhibēšana ir atkarīga no enzīma aktīvo centru un pētāmās vielas  3D struktūras. In silico datorsimulācijas eksperimentos ir meklēta šī mijiedarbība un izteikti pieļāvumi, ka daži flavonoīdi varētu saistīties pie COX vai NOS aktīvajiem centriem. Mēs neatradām tiešu pētīto ekstraktu ietekmi uz NOS aktivitāti in vitro, bet visi pieci ekstrakti ievērojami samazināja COX-2 aktivitāti. Spēcīgāko inhibīciju uzrādīja krūmmelleņu un  dzērveņu ekstrakti, kuri koncentrācijā 1 mg/ml inhibēja COX-2 aktivitāti par 85 un 70%. Lielogu dzērveņu ekstrakts inhibēja par 65%, brūkleņu par 53% un melleņu par 40%. Testā COX-2 aktivitāte tika mērīta kā prostaglandīn G2 producēšanās samazināšana.

Savukārt, Silv EXPO komanda ir uzsākusi gatavošanos nākamajam lielajam pētījuma posmam jeb klīniskajam pilotpētījumam, kura ietvaros pētīsim saražotās Latvijas melleņu polifenolu ekstrakta kapsulas uz senioriem. Jebkurš klīniskais novērojuma pētījums sākas ar pētījuma protokola izstrādi un tā apstiprināšanu ētikas komisijā. Pētījuma protokolā esam iestrādājuši gan plānotās kapsulu devas un to lietošanas biežumu, gan arī analīžu rezultātu paneli, ar kura palīdzību analizēsim minētā kapsulu produkta iedarbību. Pētījumā pamatā plānojam vērst uzmanību uz organisma antioksidatīvā statusa un iekaisuma procesu potenciālo uzlabojumu jeb tādiem asins bioķīmijas marķieriem kā glutationa peroksidāze-Selēns, C-reaktīvais proteīns, TNF-α, interleikīni u.c. Ar mērķi identificēt atbilstošus zinātniskā pētījuma parametrus esam paveikuši arī līdzīgu klīnisku pētījumu pārskatu un analīzi. Papildus, ir uzsākta novērojuma pētījuma dalībnieku atlase dažādos Rīgas un Latvijas pansionātos, kā arī senioru anamnēžu jeb slimības vēstures analīze ar mērķi atlasīt vispiemērotākos pētījuma dalībniekus.

29.03.2019

Esam priecīgi paziņot, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir veikusi mūsu projekta vidusposma zinātniskās kvalitātes izvērtējumu un ir saņemts Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauto ekspertu konsolidētais atzinumus. Izvērtējot projekta īstenošanas progresu un jau šobrīd sasniegtos rezultātus, Eiropas Komisijas eksperti atzīst, ka projekta izpildes progress saskan ar plānoto un sniedza pozitīvu atzinums bez ierosinājumiem projekta darba plāna uzlabošanai. Ar ekspertu atzinumu var iepazīties šeit.

Mūsu projekta komanda ar prieku turpina iesākto darbu un līdz projekta beigām 2020.gada janvārī plāno sasniegt visus projektā paredzētos mērķus.

28.12.2018
Laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.decembrim tika turpināta informācijas apkopošana par ogu ekstraktvielu iegūšanas risinājumiem un iegūto ekstraktu stabilitāti. Izvērtētas iespējas veikt iegūto ekstraktu UPLC-MS/MS analīzi, vielas identificējot pēc masas fragmentācijas rakstura. Ir pētīti ogu vaski. Analizēts metālu saturs melleņu paraugos (20 paraugi) un krūmmeleņu paraugos. Tāpat ir pētītas iespējas iegūt un uzražot preparatīvu paraugu polifenolu ekstraktu, kas nodoti Silvekspo pilot partijas izveidei.  Turpinot melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu bioloģisko efektu pētījumus ar in vitro metodēm, optimizēta ar novecošanos un saistaudu slimībām saistītu enzīmu aktivitātes mērīšanas metode. Elastāze un kolagenāze ir proteolīskie enzīmi, kas šķeļ elastīnu un kolagēnu. Šo enzīmu paugstināta aktivitāte izpaužas kā ādas novecošanās, reimatoīdā artrīta un psoriāzes attīstības veicināšana, brūču dzīšanas pasliktināšana. Atrasts, ka ogu spiedatlieku ekstrakti inhibē elastāzes un kolagenāzes aktivitāti in vitro.  Padziļināti pētot ogu ekstraktu pretiekaisuma darbību, atklāts, ka ekstraktu imunomodulējošā darbība cilvēku monocītu šūnu līnijas THP-1 iekaisuma modelī izpaužas kā citokīnu sekrēcijas inhibīcija. Visi pieci ogu ekstrakti samazina tumor-nekrozes faktora alfa un transformējošā augšanas faktora beta sekrēciju no ar LPS ierosinātām monocītu šūnām. Ekstrakti uzrādīja citokīnu sekrēcijas inhibīciju 0,04 ; 0,2 un 1mg/ml koncentrācijā. Savukārt, SilvEXPO komanda pārskata periodā finalizēja apkopojumu par Vaccinium ogu izmantošanas perspektīvākajiem virzieniem un sagatavoja tirgus apskatu, kā arī analīzi gan par ogas un to ekstraktus saturošiem uztura bagātinātājiem, gan tirgus pieprasījumu dažādās Eiropas un Pasaules valstīs. Bez tam tika izvērtētas arī dažādās produktu formas, to biopieejamība un metabolizācija cilvēka organismā. Tika salīdzināti arī tirgū esošie Vaccinium ogu produkti un izdarīti secinājumi par to priekšrocībām un trūkumiem. Funkcionālās pārtikas un uztura bagātinātāju tirgū esošie produkti nebūt nav vienveidīgi jeb tajos tiek izmantotas visdažādākās pildvielas, kapsulu apvalki, kā arī formulas stabilizētāji utt. Izstrādājot jauna ogu pulvera cietā želatīna kapsulu produktu, tika izvērtēti iespējamie pulvera nesēji (dekstrīni) un darbs turpinājās pie rezultējošā produkta sastāva. Šobrīd projekta ietvaros ir saražota melleņu antocianīnus saturoša pulvera želatīna kapsulu pilotsērija (1440 kapsulas) ar 50 mg pulvera saturu kapsulā, ko tālāk tiek plānots izmantot produkta efektivitātes novērojuma pētījumā.
31.10.2018

Laika posmā no 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.oktobrim tika turpinājās pētījums par polifenolu efektivitātes paaugstināšanas risinājumiem. Tika analizēta literatūra un izvērtētas iespējas izmantot intensīvas ekstrakcijas metodes polifenolu ekstrakcijai. Lai nodrošinātu gatavā produkta testēšanas iespējas, tika uzsākta polifenolu paraugu preparatīvu daudzumu ražošana. Veikts vīnogu polifenolu salīdzinājums ar Vaccinium ogu polifenoliem. Uzsākta polifenolu un lipīdu kopējā sastāva un noteiktu frakciju analīzes iespējas, izmantojot LU jaunuzstādītās iekārtas LC-MS/MS un GC-MS/MS. Izvērtētas iespējas veikt polifenolu metabolomikas analīzi. Iegūti polifenolu paraugi farmaceitiskās aktivitātes izpētei.

Projekta farmakoloģijas  pētnieku grupa ir turpinājusi melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu bioloģisko efektu pētījumus ar in vitro metodēm.

Aknu steatoze ir visbiežākais aknu bojājums no pārmērīgas tauku uzkrāšanās hepatocītos. Nealkoholā aknu taukainā slimība (NATS) tiek vērtēta kā aknu bojājums "metabolo sindromu" robežās. Vienlaikus attīstās oksidatīvais stress. Šobrīd attīstītajās valstīs atzīmē nemitīgu NATS pieaugumu. Pašlaik ir zināmi divi dabas vielu hepatoprotektori – ursodeoksiholskābe un silimarīns. Iespējams, ka no ogu ekstraktiem varētu radīt jaunus hepatoprotektorus. Mēs izveidojām aknu steatozes modeli cilvēka aknu šūnu līnijā HepG2 un ar Oil red un Nile red krāsvielām konstatējām pieaugošus lipīdu ieslēgumus šūnās. Pilotpētījumos visi ogu ekstrakti uzrādīja protektīvu darbību. Lipīdu ieslēgumu samazinājums ir redzams mikroskopā un kvantitatīvi novērtējams kā NIle red fluorescences samazināšanās šūnās, kuras audzētas ekstraktu klātbūtnē.

Turpināti ekstraktu imunomodulējošās darbības mehānisma pētījumi cilvēku monocītu šūnu līnijas THP-1 iekaisuma modelī. Atklājām, ka ogu ekstrakti samazina interleikīna 8 (IL-8) sekrēciju no ar LPS ierosinātām šūnām. Ekstrakti uzrādīja IL-8 sekrēcijas inhibīciju 0,04 ; 0,2 un 1mg/ml koncentrācijā.

Turpinot iepriekš uzsākto preklīnisko un klīnisko pētījumu meta-analīzi projekta partnera, SIA Silv EXPO, komanda centās rast atbildes uz tādiem jautājumiem kā “cik tad daudz no uzņemtajām Vaccinium ogu bioaktīvajām vielām uzsūcas organismā?” un “cik ilgi tās cirkulē asinsritē?”; “kādi tieši faktori ietekmē ogās esošo vielu metabolizāciju organismā?” un “kādas būtu efektīvākās produktu formas, kuras spēj sniegt izteiktāku terapeitisko iedarbību?”. Atbildes uz šiem jautājumiem mums ļāvušas arī mērķtiecīgāk turpināt darbu pie jaunās produkta – uztura bagātinātāja fitofarmakoloģiskās formas izveides.

 

  31.07.2018. Laika posmā no 2018.gada 1.maija līdz 2018.gada 31.jūlijam tika veikta jaunākās lieratūras (publicēta 2018 gadā) apkopošana un analīze. Konstatēts, ka turpinās un aktualitāti saglabā jaunu bioloģiski aktīvo vielu meklējumi Vaccinium ģints ogu sastāvā: pierādīta jaunas vielu grupas - iridoīdu klātnbūtne. Pētītas iespējas iegūt ogu lipīdu frakciju ar paaugstinātu bioloģisko aktivitāti. Vasaras laikā organizēta un veikta ogu paraugu ievākšana, ievērojo drošības pasākumus, lai novērstu kontamināciju. Projekta farmakoloģijas pētnieku grupa ir turpinājusi melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu bioloģisko efektu pētījumus ar in vitro metodēm. Diabēts ir plaši izplatīta slimība ar pieaugošu tendenci visā pasaulē. Neskatoties uz to, ka visā pasaulē tiek izmantoti augi un ārstniecības augi ar pretdiabēta īpašībām, diabēta ārstēšana ar fitoķīmiskajām vielām nav pietiekoši apstiprināta ar zinātniskiem kritērijiem, tomēr ir zinātniski pierādīts, ka diēta un augu ekstraktu lietošana noder diabēta profilaksei un palīdz glikozes un taukskābju metabolisma traucējumu sākumā, tāpēc šie pētījumi ir ļoti aktuāli. Insulīna rezistence izpaužas ar brīvo taukskābju producēšanos, palielinātu glikozes sintēzi aknās un samazinātu glikozes uzņemšanu skeleta un citās šūnās. Iepriekšējos pētījumos jau noskaidrojām, ka visi šie ogu ekstrakti samazina alfa amilāzes un alfa glikozidāzes aktivitāti, kas norāda uz pretdiabēta efektu. Turpinot šos pētījumus, validējām hiperglikēmijas modeli, kurā aknu šūnu līniju HepG2 audzējām 72-90 h, barotnei pievienojot 50 mM glikozes un novērojām šūnu bojā eju. Pilotpētījumos ekstrakti uzrādīja protektīvu darbību. Pretiekaisuma darbības skrīningam izmantojām proteīnu denaturācijas testu. Proteīnu denaturācija ir process, kurā proteīni zaudē terciāro struktūru un sekundāro struktūru un zaudē savu bioloģisko funkciju. Proteīna denaturācija ir labi dokumentēts iekaisuma iemesls. Ekstrakti uzrādīja protekciju 0,05 līdz 0,25 mg/ml koncentrācijā, un efekts tika salīdzināts ar pretiekaisuma vielas diklofenaka efektu. Veikti ekstraktu imunomodulējošās darbības mehānisma pētījumi cilvēku monocītu šūnu līnijas THP-1 modelī, izmantojot antivielas pret kodola transkripcijas faktoru NF-kappaB. Izrādījās, ka ekstraktiem piemīt duāla imunostimulējoša un pretiekaisuma darbība. Tāpēc turpmākajos pētījumos jāpievērš uzmanība dažādu koncentrāciju efektiem un dažu citokīnu sekrēcijai, lai izprastu pāreju no viena efekta otrā. Savukārt, Silv EXPO vasaras periodā koncentrējās uz Vaccinium ģints ogu produktu tirgus pētījuma izvēršanu un paplašināšanu, pētot ogas un to ekstraktus saturošos uztura bagātinātājus. Diemžēl uztura bagātinātāju tirgus gan Eiropā, gan pasaulē ir diezgan vāji reglamentēts, tāpēc bieži sastopama problēma ar to sastāvdaļu autentiskumu jeb nekvalitatīvi produkti, kuru sastāvs neatbilst marķējumā norādītajam. Šajā sakarā pētījām Ziemeļeiropas dažādu valstu iedzīvotāju zināšanas par šāda veida produktiem, patērētāju informētību par uztura bagātinātāju efektivitāti veselības uzlabošanā un nepieciešamību tos lietot ikdienā; bez tam izvērtējām arī produktu iegādes paradumus (arī dzimumu un vecuma grupu kontekstā) un patērētāju viedokli par šo segment kopumā. Jauna produkta prototipa izveides plānošanas procesā izvērtējām metodoloģiju gala produkta sastāvdaļu kvantificēšanai un autentificēšanai. Tā kā šobrīd uztura bagātinātāju nišā nav vienotas standartmetodes, piemēram, melleņu antocianīnu profila noteikšanai, tad katram ražotājam pašam jāizstrādā optimālākās tehnoloģijas produkta sastāva analīzei. Lai izceltos konkurentu vidū un spētu patērētājiem piedāvāt kvalitatīvu un autentisku ogu ekstraktu produktu, ražotājam jāspēj detalizēti izdomāt visus jaunā produkta aspektus jau prototipa sagatavošanas fāzē.  

28.04.2018. Laika posmā no 2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 30.aprīlim turpināts darbs pie Vaccinium ogu polifenolu sastāva izpēties apskata raksta - pētījuma. Veikta ekstrakcijas ar superkritisko CO2 apstākļu optimizācija, pētīts iegūto ekstraktvielu sastāvs. Tāpat veikta polifenolu ekstrakta koncentrāta LC-TOF analīze: identificētas 88 sastāvā esošas vielas. Salīdzināts 8 krūmmelleņu kultivāru sastāvs. Papildus ir veikta procianidīnu ekstrakcijas optimizācija un to attīrīšanas iespēju izpēte, izmantojot XAD7 sorbentu. Pētīts iegūto ekstraktvielu sastāvs un to tīrība. Projekta farmakoloģijas  pētnieku grupa ir turpinājusi melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu bioloģisko efektu pētījumus ar in vitro metodēm. Veikti šūnu iekaisuma modeļa validēšanas eksperimenti. Noskaidrots, ka  cilvēku monocītu šūnu līnijas THP-1 modelī iekaisumu var izraisīt ar baktēriju lipopolisaharīdiem (LPS) koncentrācijā 1-10 ug/ml, un iekaisuma esamību reģistrēt ar plūsmas citometrijas metodi, izmantojot antivielas pret kodola transkripcijas faktoru NF-kappaB. LPS efektu var novērtēt  pēc 1 h un 4h, kad redzama NF-kappaB translokācija uz kodolu. NF-kappaB regulē daudzu par iekaisumu, stresu, imunitāti, B šūnu attīstību, onkoģenēzi un citu procesu attīstību atbildīgo gēnu ekspresiju un ir uzskatāms par atslēgas posmu iekaisuma norises un pretiekaisuma vielu darbības izpausmēs. Pirmajos pilotpētījumos iegūti dati par ogu ekstraktu pretiekaisuma darbību. Tomēr izrādījās, ka ekstraktu šķīdinātājs metanols arī ietekmē THP-1 šūnu funkcijas, tāpēc turpmākajos pētījumos jāpievērš uzmanība šķīdinātāja ietekmes samazināšanai. Tas, ka šķīdinātājiem var būt efekti uz šūnām, ir zināms, un, piemēram, DMSO kopā ar augu ēteriskajām eļļām tiek izmantots kā pretiekaisuma līdzeklis (osteogēls).  Aknu šūnu HepG2 līnijā tika validēts oksidatīvā stresa modelis, kurā oksidatīvo stresu izraisījām ar organisko peroksīdu - tert-butilhidroperoksīdu (t-BH). Noskaidrojām t-BH koncentrāciju diapazonu un iedarbības uz šūnām optimālo ilgumu. Secinājām, ka t-BH koncentrācijā 0,5 µM iedarbojoties uz šūnām līdz 2h, izraisa 80% šūnu nāvi, tāpēc eksperimentos jāizmanto koncentrācija no 0,1 līdz 0,25 µM, un pēc tam t-BH no šūnām jānoskalo. Iesākti ogu ekstraktu šūnu protekcijas pētījumi, meklējot laiku, kādā pirms oksidatīvā stresa šūnām jāpievieno ogu ekstrakti, lai tie spētu mobilizēt šūnu aizsardzības sistēmas. Šūnu dzīvotspēju novērtējām pēc mitohondriju funkcionalitātes. Primārie dati liecina, ka ekstrakti šūnu barotnēs jāpieliek 0,5h pirms t-BH pievienošanas. Tika pabeigti pētījumi par ekstraktvielu – antocianidīnu malvidīna, delfinidīna un cianidīna efektiem uz cilvēku cilmes šūnu diferencēšanos adipocītos, hondrocītos un osteocītos. Papildus ar ELISA metodi pētījām  antocianidīnu efektus uz osteokalcīna, BMP-2 un agrekāna sekrēciju no diferencētām šūnām.  Rezultāti apkopoti un žurnāla Phytomedicine redakcijā  ir iesniegts manuskripts. Par šī pētījuma rezultātiem ir arī ziņots starptautiskā Pharma-2018 konferencē Romā. Silv EXPO darbinieki pavasara pārskata periodā turpināja strādāt pie Vaccinium ģints ogu tirgus pētījuma, apskatot un izvērtējot populārākos uztura bagātinātājus, kas satur melleņu, dzērveņu un brūkleņu ekstraktus. Ogu saturošos produktus izvērtējām gan pēc popularitātes pircēju vidū, gan pārdošanas cenām, gan arī rekomendācijām lietotājiem. Pārsvarā tirgū esošie ogu un to ekstraktu produkti tiek pozicionēti kā antioksidanti un immunomodulātori, bet arī kā kardioprotektīvie un pretinfekciju līdzekļi. Ar mērķi identificēt izejvielas, kas tiks iestrādātas jaunā produkta prototipā, tika turpināts šūnu, dzīvnieku un klīnisko pētījumu pārskats. Plānojot jaunā produkta formulāciju, pamatā esam ņēmuši vērā gan tirgū esošo konkurentu produktu formas (pārsvarā mīkstā želatīna kapsulas, tabletes), bet arī analizējuši pircēju uzvedību un izvēles. Tā, piemēram, lielai daļai pircēju, kas izvēlas uztura bagātinātājus veselības stiprināšanai ir svarīgi, lai produktā pēc iespējas netiktu izmantotas pildvielas, lai tas būtu vegāniem/veģetāriešiem piemērots, nesaturētu GMO un būtu ražots vai nu farmakoloģisko preparātu ražotnē, vai līdzīgā GMP sertificētā uzņēmumā.   22.03.2018 Ir iznācis jauns Rīgas Tehniskās Universitātes izdevniecības žurnāla "Innovation" Ziema 2018 numurs 2. Rakstu " Izspiest maksimumu" par mūsu projektā īstenotām idejām lasiet žurnāla 21.-23.lpp.       31.01.2018 Laika posmā no 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 31.janvārim veikta 9 krūmmelleņu kultivāru sastāva analīze un lipīdu sastāva izpēte, lai salīdzinātu atšķirības vienas sugas kultivāru starpā. Veikta ekstrakcijas apstākļu izpēte, lai sekmētu videi draudzīgu ekstrakcijas apstākļu izstrādi. Uzsākta ogu ekstraktvielu analīze, izmantojot šķidruma hromatogrāfisko analīzi ar nolidojuma laika detekciju (LC-TOF). Tāpat ir uzsākti pētījumi ogu polifenolu stabilizācijai, izmantojot to inkapsulāciju. Projekta farmakoloģijas pētnieku grupa ir turpinājusi melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu antioksidantu un antidiabētisko efektu pētījumus. Iegūtie dati liecina, ka ekstraktu efekti ir atkārtojami un sasniegta statistiskā ticamība. Iegūtie rezultāti liecina, ka brīvā radikāļa DPPH inhibēšanas un totālo antioksidantu mērīšanas testos visiem ogu ekstraktiem ir ar C vitamīnu salīdzinoša antioksidantu efektivitāte un visaktīvākie ir dzērveņu ekstrakti. Bet, kā superoksīda dismutāzes (SOD) aktivitātes imitētājs spēcīgāk darbojas ar antocianīniem bagātais melleņu ekstrakts. Diabēta in vitro modelī vielu antidiabēta efekti tika novērtēti pēc enzīmu alfa-amilāzes un alfa-glikozidāzes aktivitātes inhibēšanas spējas. Samazinot šo enzīmu aktivitāti, tiek novērsta strauja ar pārtiku uzņemto salikto ogļhidrātu šķelšana līdz monosaharīdiem, un asinīs nenovēro postprandiālo hiperglikēmiju, kas ir diabetes mellitus riska faktors. Postprandiālā hiperglikēmija ir asins glikozes daudzums virs vēlamā līmeņa 1 līdz 2 stundas pēc tam, kad cilvēks ir paēdis. Aktīvākie šo enzīmu inhibētāji ir melleņu un purva dzērveņu ekstrakti, taču visi ogu ekstrakti izrādījās aktīvāki enzīmu darbības inhibētāji par klīnikā lietoto preparātu akarbozi. Pētījumos par to, kā antocianidīni ietekmē cilvēka cilmes šūnu diferencēšanos par adipocītiem, hondrocītiem un osteoblastiem, iegūtie dati apliecina, ka delfinidīns jaunradītajos adipocītos samazina biomarķieru adiponektīna, taukskābju saistošā proteīna FABP4 un lipoproteīnlipāzes gēnu ekspresiju. Delfinidīna efekts ir līdzīgs pretdiabēta zāļu liraglutīda efektam. Par iegūtajiem rezultātiem iesniegtas tēzes un tiek gatavoti 2 mutiskie ziņojumi LU 76. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas notiks š.g. 23.februārī, Rīgā. Savukārt, “Silv EXPO” komanda šajā posmā pievērsa padziļinātu uzmanību Vaccinium ģints ogu tirgum, apskatot svaigo, sasaldēto ogu un to ekstraktvielu tirgus segmentus gan pasaulē, gan Eiropā, pielietojot demogrāfijas datus, informāciju par ogu audzējamām platībām un dažādo valstu valdību sniegtos datus par industrijas apjomu: eksportu un importu. Kopumā jāsecina, ka Eiropā ražotu produktu popularitātei pasaules tirgū ir tendence pieaugt: Eiropā ražotu herbālo preparātu pieprasījums ASV, Krievijā, Japānā un Ķīnā ir ļoti augsts. Arī augstas kvalitātes farmācijas izejvielu nepieciešamība un vispārzināmie Eiropas produktu kvalitātes standarti, izsmeļoša produktu raksturojošā dokumentācija un pozitīvais imidžs ir bijuši nozīmīgi faktori Eiropā ražoto produktu labajai konkurētspējai dabas izejvielu un dabīgo produktu tirgū.   05.12.2017    2017.gada 5.decembrī projekta zinātniskās grupas pārstāvji tikās ar Oulu Universitātes Bioloģijas departamenta profesori Hely Haggman un projektu koordinatori Leena Favén, lai iepazīstinātu kolēģus no Somijas ar mūsu projekta ietvaros pētniecībā izmantotām iekārtām un metodēm, kā arī pārrunātu jau sasniegtos rezultātus un apmainītos ar pieredzi līdzīgās pētniecības jomās. Esam pārliecināti, ka šī tikšanās turpmāk vēl vairāk sekmēs Oulu Universitātes un Latvijas Universitātes ciešo sadarbību.

.

27.10.2017    Laika posmā no 2017.gada 1.augustam līdz 31.oktobrim tika turpināta ogu spiedpalieku ekstrakcijas apstākļu izpēte un optimizācija, koncentrējoties uz: a) ekstrakcijas veikšana neitrālā vidē; b) iespēju izpēte veikt preparatīvu paraugu iegūšanu. Lai nodrošinātu ogu spiedpalieku kompleksu pārstrādi, tika pētītas iespējas izmantot arī ogu lipīdus un vaskus, kuri satur daudzas bioloģiski aktīvas vielas, piemēram, sterolus, ogu eļļas un citus. Izmantojot videi draudzīgu metodi, ekstrahējot ar CO2 superkritiskā stāvoklī ir izdevies izdalīt ogu vaskus un uzsākta to sastāva izpēte. Uzsākta ogu polifenolu sastāva izpēte dažādās Vaccinium  ģints ogās, izmantojot metabolomikas pieeju, lai noteiktu sugas un kultivārus ar augstāko ekstraktvielu saturu.    Pēdējo gadu laikā pastāvīgi palielinājusies popularitāte un interese par visu veidu augļu pētījumiem. Tomēr ogu kā pārtikas produktu fizioloģiskais nozīmīgums ir samērā neskaidrs, jo daudzi pētījumi ir pretrunīgi un trūkst klīnisko pētījumu. Tādēļ intensīvi jāpēta dažādu ogu ekstraktu bioloģiskā aktivitāte, lai uzzinātu to sastāva un fizioloģisko efektu kopsakarību.    Projekta farmakoloģijas pētnieku grupa ir uzsākusi melleņu, krūmmelleņu, purva dzērveņu, lielogu dzērveņu un brūkleņu ekstraktu antioksidantu un antidiabētisko efektu pētījumus.  Iegūtie dati liecina, ka ekstrakti ir spēcīgi superoksīda dismutāzes (SOD) aktivitātes imitētāji vai SOD aktivitātes stimulētāji. SOD pasargā audus no oksidatīvā stresa. Cilvēka ķermenim piemīt aizsargmehānisms pret brīvo radikāļu izraisītiem bojājumiem, piemēram, "oksidatīvo stresu", bet kumulatīvi oksidatīvie bojājumi izraisa dažādas slimības. Turklāt tiek uzskatīts, ka pastāv saikne starp ar antioksidantiem bagātinātām diētām un DNS oksidatīvo bojājumu samazināšanos. Diabēta in vitro modelī vielu antidiabēta efekti tiek novērtēti pēc enzīmu alfa-amilāzes un alfa-glikozidāzes aktivitātes inhibēšanas spējas. Samazinot šo enzīmu aktivitāti, tiek novērsta strauja ar pārtiku uzņemto salikto ogļhidrātu šķelšana līdz monosaharīdiem un asinīs nenovēro postprandiālo hiperglikēmiju, kas ir diabetes mellitus riska faktors. Postprandiālā hiperglikēmija ir asins glikozes daudzums virs vēlamā līmeņa 1 līdz 2 stundas pēc tam, kad cilvēks ir paēdis. Pašreizējā pētījumu stadijā tiek meklētas optimālās enzīma, substrāta koncentrāciju un produkta veidošanās proporcijas, lai varētu skrīnēt ekstraktus un pētīt to koncentrācijas-efekta atbilstību.    Tāpat turpinās pētījumi par to, kā antocianidīni ietekmē cilvēka cilmes šūnu diferencēšanos par adipocītiem, hondrocītiem un osteblastiem. Par iegūtajiem rezultātiem tika ziņots starptautiskajā konferencē - 2nd International Conference in Pharmacology ‘From Cellular Processes to Drug Targets’ (ICP2017RIGA)’19.-20. oktobris, 2017. Rīga, Latvija. Projekta zinātniskās grupas ziņojumu tēzes ir publicētas Austrijas farmakologu biedrības žurnālā Intrinsic Activity - http://www.intrinsicactivity.org/2017/5/S2/index.html.    Pēdējo mēnešu laikā projekta partnera SIA “Silv EXPO” komanda ir turpinājusi Vaccinium ģints ogu – melleņu, zileņu, dzērveņu un brūkleņu izpēti ar mērķi identificēt to sastāvā esošo bioloģiski aktīvo vielu un šo vielu frakciju potenciālos klīniskos pielietojumus. Mūsdienās, instrumentālajām metodēm attīstoties, parādās arī jauni zinātniski novirzieni, kā, piemēram, nutrigenomika, metabolomika u.c. Šāda veida zinātniskā pieeja ir sekmējusi dziļāka līmeņa bioloģiski aktīvo vielu un to cilvēka organisma pārstrādes metabolītu izpratni. Neatpaliekot no pasaules tendencēm, arī projekta partnera komanda cenšas attīstīt multifaktoriālu pieeju jau zināmu, plaši izplatītu slimību un to klīniskās gaitas uzlabošanai ar jaunu, inovatīvu dabas produktu palīdzību.     28.07.2017     Uz šo brīdi projekta uzdevumu izpildes gaitā veikta polifenolu ekstrakcijas no Vaccinium  ģints ogām optimizācija, veicot detalizētu antociānu ekstrakcijas apstākļu izpēti. Pētot polifenolu iznākumus ietekmējošos faktorus (ekstrahents, tā sastāvs, ekstrakcijas kompozīcijas piedevas, temperatūra, laiks, ekstrakcijas metode) izvērtētas iespējas iegūt maksimāli augstus polifenolu iznākumus. Salīdzinātas tādas ekstrakcijas metodes kā Soksleta ekstrakcija, ekstrakcija atšķirīgas jaudas ultraskaņas iedarbībā, mikroviļņu starojuma iedarbībā, ekstrakcija ar superkritisko CO2. Par izpētes objektu izmantotas lielogu dzērvenes (Vaccinium macrocarpon L.). Iegūtajos ekstraktos noteikts kopējais polifenolu daudzums, ogļhidrāti, antociāni, kā arī pētīto ekstraktu spējas saistīt brīvos radikālus, kas var noteikt ekstraktvielu izmantošanas iespējas. Vienlaikus ekstrakti raksturoti nosakot individuālas vielas, respektīvi konkrētus polifenolus izmantojot ultraaugstas izšķiršanas hromatogrāfiju.       Neraugoties uz modernās terapijas spēju pagarināt dzīvildzi daļai smagu slimību pacientu, piemēram, vēža, diabēta, kardiovaskulāro traucējumu, arvien lielāka vērība tiek pievērsta hronisko slimību profilaksei.  Un tad, pētnieku uzmanību saista dabas resursu bagātības un iespējas radīt no dabas produktiem jaunus profilaktiskos vai alternatīvus medicīniskos līdzekļus. Ir zināms, ka Vaccinium ģints  (Ericaceae) augu ogu ekstraktiem piemīt  labvēlīga ietekme uz veselību. Aprakstīta ogu aktīvo vielu efektivitāte pat pret hroniskām slimībām, piemēram, vēzi un diabētu. Šo efektivitāti nodrošina spēcīgā antioksidantu darbība, kura ir atkarīga no ogu ekstraktu fitoķīmiskā sastāva. Ekstrakti galvenokārt sastāv no antociāniem, procianidīniem, hlorogēnajām skābēm un citiem flavonoidāliem savienojumiem. Tomēr antociānu iestrādāšana medicīniskos preparātos ir izrādījusies tehnoloģiski sarežģīta to ķīmiskās nestabilitātes dēļ. Antociānu aglikonu formas ir pazīstamas kā antocianidīni un, tie ir stabilāki. Visbiežāk sastopamie antocianidīni ir malvidīns, cianidīns, delfinidīns, petunidīns un paeonidīns. Tiem ir pierādīta antioksidatīva, pretiekaisuma un antibakteriāla iedarbība. Ir arī pētījumi, kas liecina, ka antocianīni samazina asinsspiedienu, uzlabo redzi un nomāc cilvēka vēža šūnu proliferāciju.       Projekta farmakoloģijas pētnieku grupa, pētot malvidīna, cianidīna un delfinidīna efektus uz dažādām cilvēka šūnu līnijām, ir atklājusi, ka šie savienojumi selektīvi iedarbojas uz vēža šūnu līnijām, un citotoksiskais efekts ir novērojams  vēl pēc 72 h. Izmantojot divus testus – ViaCount plūsmas citometrijai un šūnu proliferācijas testu CCK-8, ar kuru novērtē šūnu mitohondriju funkcionalitāti, tika noskaidrots, ka aktīvākais antocianidīns ir delfinidīns (delfinidīna hlorīds). Uzsākti pētījumi kā antocianīdi ietekmē cilvēka cilmes šūnu diferencēšanos par adipocītiem, hondrocītiem un osteblastiem. Cilmes šūnas ir viens no cilvēka organismā sastopamiem šūnu veidiem. Tās ir īpašas ar to, ka spēj pārveidoties par dažādu citu audu šūnām. Visā pasaulē cilmes šūnu izmantošana vēl ir pētījumu stadijā.  Turpmākajos projekta posmos plānots raksturot vairākus marķierus, kuru sekrēciju šūnu barotnē varētu būt izmainījušas individuālas ekstraktvielas un kompleksi ekstrakti.  Par iegūtajiem rezultātiem tiks ziņots starptautiskajā konferencē - 2nd International Conference in Pharmacology ‘From Cellular Processes to Drug Targets’ (ICP2017RIGA)’, kas notiks šī gada 19.-20. oktobrī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.        Savukārt, “Silv EXPO”, SIA komanda ir veikusi ekonomiskos un tirgus pētījumus par meža un krūmu melleņu, meža un lielogu dzērveņu, zileņu un brūkleņu izplatību, audzēšanas popularitāti un to produktiem gan Latvijā, gan arī citur Eiropā un Pasaulē. Veiktā tirgus analīze par šo ogu izejvielu un to produktu pieprasījumu ļaus mums tālāk izvērtēt to izmantošanas potenciālu dažādās nozarēs (pārtikas, farmācijas, kosmētikas) un visbeidzot piedāvāt no Latvijas izejvielām ražotus produktus plašiem eksporta tirgiem. 2017.gada maija mēnesī “Silv EXPO’’ apmeklējis arī  starptautisko "Vitafoods 2017" izstādi Ženēvā, kuras ietvaros ieguva un apkopoja vērtīgu informāciju par augu bioaktīvo vielu tirgus segmenta aktualitātēm, jaunākajām tehnoloģijām un pētniecības ievirzēm.  

Vitafoods 2017

.

  28.04.2017. No 27.  līdz 28. aprīlim Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātē (PTF) notika 11. Starptautiskā pārtikas zinātnes un tehnoloģijas konference “Foodbalt 2017”. Konferencē ar saviem referātiem uzstāsies dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm. Konferences mērķis ir pulcēt vienkopus studentus, doktorantus, pieredzējušus zinātniekus un profesionāļus no Baltijas un citām valstīm, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu, publiskotu un izplatītu viņu pētījumu rezultātus un veidotu jaunus sadarbības kontaktus, tādējādi sniedzot ieguldījumu pārtikas zinātnes un tehnoloģijas jomas attīstībā. Arī „BerriesPro” projekta zinātniskās grupas pārstāvji piedalījās konferencē ar ziņojumu par tēmu „Ogu spiedpaliekas kā polifenolu avots: ekstrakcijas optimizācija un analīze” (Māris Kļaviņs, Agnese Kukela, Linards Kļaviņš, Jorens Kviesis). Sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.lu.lv/berriespro/eng/foodbalt2017/   20.02.2017. 2017. gada 31.janvārī starp Latvijas Universitāti un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīts līgums par jauna ERAF līdzfinansēta projekta „Vaccinium ģints ogu pārstrāde: “zaļās” tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai” (vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/047) īstenošanu. Projekta mērķis ir izpētīt savvaļas un kultivētu mežu un purvu ogu (Vaccinium ģints) ekstraktvielu sastāvu, kā arī veikt padziļinātu ekstraktvielu farmakoloģiskās aktivitātes izpēti ar in vitro metodēm, lai iegūtu biofarmācijā un biomedicīnā izmantojamas vielas un izstrādātu inovatīvus veselības veicināšanas produktus. Projekts sekmēs Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu, sniedzot ieguldījumu biofarmācijas attīstībā. Augu produktu sastāva izpēte un jaunu izmantošanas risinājumu piedāvājums sekmēs Latvijas nišas nostiprināšanu ES bioekonomikas produkcijas tirgū, bet izmantoto izejvielu kompleksa pārstrāde nodrošinās augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu ar lielu eksportspēju. Projektā mērķa realizācijā ir iesaistīti pētnieki no Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ķīmijas fakultātes un Medicīnas fakultātes. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA „SilvEXPO”, kas ir oficiālais Latvijas Universitātes partneris šī projekta īstenošanā. Projekta rezultātā ir paredzēts izstrādāt veselību veicinoša produkta kompozīciju (prototipu). Tāpat projekta gaitā ir plānots sagatavot vairākas publikācijas gan Latvijas zinātniskajā periodikā, gan starptautiskos izdevumos.