Aicinām piedalīties ES Interreg Programmas projekta SKILLS+ Horvātijas Zadaras Reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā vebinārā "MVU digitālo prasmju veicināšana konkurētspējas paaugstināšanai”, kas notiks šā gada 27. janvārī plkst. 11.00 – 14.00 (pēc Latvijas laika).

Pasākumam lūdzam reģistrēties šeit.

PASĀKUMA PROGRAMMA


Nākamais un noslēdzošais SKILLS+ vebinārs “Aprites ekonomika un IT lauku reģionos” notiks šā gada 8. februārī no plkst. 11.00 – 13.30 (pēc Latvijas laika) un to rīko Čehijas Ostravas Tehniskā universitāte. Lūdzam reģistrēties pasākumam šeit.

Abi iepriekšminētie semināri notiks angļu valodā. Lūdzam pārsūtīt informāciju arī citiem iespējamiem interesentiem.


Par SKILLS+ projektu
Projektā pavisam piedalās 12 partneri no 11 valstīm vai reģioniem un tā vadošais partneris ir Vācijas Saksijas Anhaltes Reģionālās attīstības un transporta ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds INTERREG EUROPE programmas ietvaros. Projekts tika uzsākts jau 2016. gadā un noslēdzās 2020.gadā, bet, sakarā ar Covid-19 pandēmijas ietekmi, 2021. gadā tam tika piešķirts pagarinājums no 2021. gada septembra līdz 2022. gada novembrim, lai īstenotu papildus aktivitātes pandēmijas seku mazināšanai. Latvijas Universitāte (LU) ir šī projekta partneris no Latvijas.

Visā Eiropā pastāv digitālas atšķirības starp pilsētas un lauku teritorijām. Dažādu apstākļu dēļ daudzos ES reģionos kavējas platjoslas interneta pieslēguma ieviešana, e-komercijas attīstība ir ļoti lēna un netiek pilnā mērā izmantotas digitālās iespējas, t.sk. dažādu valsts nodrošinātu pakalpojumu saņemšanā. Tādējādi, reģionālo MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) digitālā aktivitāte tiek kavēta, kas ietekmē to konkurētspēju un kavē tik ļoti nepieciešamo darba vietu radīšanu. Esošo programmu ietvaros MVU bieži vien nespēj izmantot IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) sniegtās iespējas un pārvarēt digitālās atšķirības starp nacionālo un reģionālo līmeņiem, jo netiek ņemtas vērā specifiskās vajadzības, kādas ir uzņēmumiem attālākās teritorijās. Līdz ar to SKILLS+ mērķis ir optimizēt esošos politikas instrumentus, fokusējot uzmanību uz specifiskām vajadzībām reģionos vai piedāvājot papildus pasākumus reģionālo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai.

Vairāk informāciju par SKILLS+ projektu lūdzam skatīt mājas lapā:
www.interregeurope.eu/skillsplus/events/event/3930/final-event/
 vai Facebook lapā: https://www.facebook.com/interregskillsplus

 

Papildus informācijai, lūdzam, sazināties ar LU Eiropas sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra projekta vadītāju Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@lu.lv; tel.: 29417214).

Dalīties

Saistītais saturs