Rīga, 2020.gada 18.maijā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Universitāti uzsāka mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) aptauju, kas tiek īstenota “Biznesa ekosistēmas digitālā transformācija” (turpmāk - DigiBEST) projekta ietvaros. Projekta mērķis -apzinot situāciju Eiropas reģionos, rast politikas risinājumus uzņēmēju atbalstam digitālās transformācijas stiprināšanai, veicinot moderno tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu izmantošanu.

Šobrīd, kad COVID-19 turpina jaukt mūsu pasauli un sabiedrībai jāpāriet uz digitālu vidi un bezkontakta darījumiem starp privātpersonām, uzņēmumiem, valsti vai pārrobežu partnerību, digitālā transformācija vairāk nekā jebkad var nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamās biznesa vadības iespējas, kas palīdz ne tikai krīzes pārvarēšanā, bet arī ir vērtīgu panākumu nodrošināšanai pēc ārkārtas situācijas beigām. Ar COVID-19 saistītā ārkārtējā stāvokļa ieviešana ir strauji paātrinājusi digitālās transformācijas procesus visā pasaulē.

Aptauja palīdzēs uzņēmējdarbības vadītājam novērtēt sava uzņēmuma digitālās transformācijas līmeni un noskaidrot atbildes uz galvenajiem anketas jautājumiem: kā notiek MVU virzība uz digitālo transformāciju, kādi risinājumi tiek izmantoti un kādēļ, kāpēc uzņēmumi neizmanto kādus konkrētus IT risinājumus vai tehnoloģijas, kā arī, kā valsts pārvaldes iestādes var palīdzēt uzņēmumiem sekmēt digitālās transformācijas procesu.

Latvijas MVU aptauja ir daļa no Projekta reģionālajiem pētījumiem, kas tiek īstenoti vēl piecās projekta DigiBEST dalībvalstīs: Austrijā, Itālijā, Norvēģijā, Portugālē un Spānijā. Aptaujas jautājumus ir izstrādājusi Latvijas Universitāte, kas ir projekta DigiBEST padomdevējs, sadarbībā ar projekta partneriem un VARAM, kas ir šī projekta vadošais partneris. 

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pētniecības nolūkos, lai izstrādātu rekomendācijas politikas plānošanai digitālās transformācijas veicināšanai. Plānots, ka rezultātu apkopojums, analīze un rekomendācijas politikas plānošanai tiks sagatavotas līdz šā gada jūlija beigām.

Projekta DigiBEST mērķis ir stimulēt MVU konkurētspēju, izmantojot progresīvas tehnoloģijas un jaunas inovatīvas uzņēmējdarbībās metodes, tādējādi  īstenojot digitālo transformāciju Eiropas reģionos. Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada 31.jūlijam. To līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Norvēģijas nacionālais fonds Interreg Europe programmas ietvaros. Kopējais projekta finansējums ir 1,5 milj.eiro.

Projekts DigiBEST tiek īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas ietvaros.

Vairāk par projektu:

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/e_parv/digibest/?doc=27830

https://interregeurope.eu/digibest

 

Dalīties