Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Atbalsta saņēmēji: AS “Cesvaines piens”, Latvijas Universitāte, SIA “AISIS”, z/s “Lejas Jēci”

Projekts: Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā

Projekta numurs: 18-00-A01612-000002

Atbalsta saņēmēji Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" līdzfinansēta projekta Nr. 18-00-A01612-000002 ietvaros veiks rūpniecisko pētījumu ar mērķi izstrādāt probiotiķu audzēšanas tehnoloģiju uz siera un biezpiena suliņām un tos pielietot  uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā.

Projekta īstenošana ir uzsākta 2018.gada maijā un norisināsies līdz 2019.gada 1.novembrim.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē 

      

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests