Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vēsture

LZA Mikrobioloģijas institūts (Kleisti) 1946.-1993.g.

Institūta vēsture sākās tālajā 1946.gadā, kad uz LVU Serumstacijas bāzes tika dibināts Latvijas Zinātņu akadēmijas Mikrobioloģijas institūts. Tā organizētājs un pirmais direktors (1946-1962) līdz 1962.g. bija LZA akadēmiķis Augusts Kirhenšteins.

Tajā laikā institūta zinātnieki turpināja attīstīt augsnes mikrobioloģiju Latvijā. Pirms tam, jau 1936. gadā, Latvijā tika izveidots pirmais mikrobioloģiskais preparāts, kas bija paredzēts āboliņa kultūrām. Izcils mikrobiologs un agronoms profesors Kalniņš – viens no pirmajiem sāka pētīt procesus, kas notiek augsnē. Institūtā tika izstrādātas tehnoloģijas un izdalīti efektīvi mikroorganismu celmi bakteriālo preparātu ražošanai. Praksē plaši tika ieviests nitragīns, azotobakterīns, trihodermīns un citi bakteriālie preparāti. Tika veikti fundamentāli pētījumi par augu epifīto mikrofloru un tās nozīmi augu dzīvē. Izpētīta Latvijas augšņu aktinomicešu morfoloģija, fizioloģija un vielu maiņas produktu pielietošana lauksaimniecībā, pētīti mikroorganismi – olbaltumvielu producenti un to pielietošana lopbarības bagātināšanā.

1970. gadā Latvijā Līvānos darbu uzsāka lopbarības lizīna rūpnīca, kuras jauda 1990.gadā bija 3000 tonnas, rēķinot pēc lizīna monohlorīda. Bijušajā PSRS teritorijā pēc šīs tehnoloģijas tika uzbūvētas 4 rūpnīcas ar kopējo jaudu ap 30 000 tonnas gadā, kurās strādāja ap 10 000 darbinieku. Licences realizētas Ungārijas, Dienvidslāvijas un Somijas uzņēmumiem. Sadarbības līgumi pēc 1990.gada noslēgti ar Dānijas, Nīderlandes, Dienvidāfrikas pētniecības iestādēm.

1975.gadā institūtā bija 12 laboratoriju, mikrobioloģijas un virusoloģijas jomās, t.sk. Tehniskās mikrobioloģijas laboratorija profesora Mārtiņa Beķera vadībā un Fermentācijas procesu laboratorija profesora Ulda Viestura vadībā.

1990.gadā institūta pētījumu virzieni mikrobioloģijā un biotehnoloģijā joprojām bija saglabājušies. Starp tiem – biotehnoloģiski un ekoloģiski nozīmīgu mikroorganismu izpēte, dažādu producentu fizioloģijas izpēte un to fermentācija automatizētās pilotiekārtās, atkritumu pārstrādes optimizācija, t.sk. biogāzes iegūšana, rauga anabiozes pētījumi un citi.

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts (Kronvalda bulv.) 1993.-2015.g.

Tehniskās mikrobioloģijas laboratoriju vadīja profesors Mārtiņš Beķers, kas vēlāk, no 1993.g. līdz 1997.g. bija LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta (LUMBI) direktors. Zinātņu doktori Aleksandrs Rapoports, Pēteris Zikmanis, Vija Ramniece, Andrejs Grīnbergs, Anna Klincāre vadīja sešus laboratorijas apakšvirzienus. Fermentācijas procesu laboratoriju vadīja profesors Uldis Viesturs. Zinātņu doktori Juris Švinka, Māris Rikmanis, Juris Vanags, Aina Apsīte, Maija Rukliša un citi biotehnologi ieguldīja savas zināšanās turpmākajā Latvijas biotehnoloģijas attīstīšanā. Profesors Uldis Viesturs no 1997.g. līdz 2006.g. bija LUMBI direktors no 1997.g. līdz 2006.g. No 2006.g. līdz 2016.g. LUMBI direktors bija profesors Uldis Kalnenieks.

                                                               

LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts (Jelgavas ielā) no 2015. gada

Kopš 2015.g. LUMBI atrodas LU Akadēmiskajā dabas zinātņu centrā Torņkalnā. Institūta direktors kopš 2016. gada ir Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns.

 

   

To top