Programmas veids* Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaude māsām (vispārējās aprūpes māsām)
Anotācija*

Profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudījumu (turpmāk – pārbaudījums) ir paredzēts māsām (vispārējās aprūpes māsām), kuras ieguvušas kvalifikāciju vairāk nekā pirms pieciem gadiem, kuras vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kurām ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas atbilstības apliecinājums.

Pārbaudījumā ir iekļauti 100 jautājumi:  
Teorētiskā daļa (91 jaut.):

 • Vispārējās aprūpes nodrošināšana (30 jaut.)
 • Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana (30 jaut.)
 • Izglītošana (māsu praksē) (16 jaut.)
 • Klīnisko procedūru veikšana (10 jaut.)
 • Līderības un vadības nodrošināšana māsu praksē (5 jaut.)

Praktiskā daļa -   klīniskās situācijas uzdevums (9 jaut.)

 • Pacienta stāvokļa novērtēšana (3 jaut.)
 • Aprūpes diagnožu noteikšana (3 jaut.)
 • Pacienta aprūpes plānošana un īstenošana (3 jaut.)
  Mērķgrupa/prasības iepriekšējai izglītībai* (ja attiecināms)
  Māsas (vispārējās aprūpes māsas), kuras ieguvušas kvalifikāciju vairāk nekā pirms pieciem gadiem, kuras vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un, kurām ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas atbilstības apliecinājums.
Mācību periods un īstenošanas forma*

Pārbaudījuma teorētiskā daļa  tiek pildīta elektroniski un pārbaudījuma praktiskā daļa notiek LU telpās astoņas reizes gadā; 

Plānotie pārbaudījumi 2023. gadā:

 • 31.05.2023.
 • 28.06.2023.
 • 27.09.2023.
 • 25.10.2023.
 • 29.11.2023.  

Pārbaudījuma rezultāts tiek paziņots katram eksaminējamajam individuāli dienā, kad pārbaudījuma praktiskā daļa tiek kārtota.   

Izglītības dokuments pēc programmas apgūšanas* Apliecība par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
Dalības maksa EUR* 80,00 (t.sk. PVN)
Kontaktinformācija* PBSP Māszinības direktore Ina Mežiņa - Mamajeva  
Tel.: 67033822, 29439391
e-pasts: ina.mezina@lu.lv  
Datums,  līdz kuram atvērta aktīvā pieteikšanās saite*

Pieteikšanās būs atvērta līdz trīs darba dienām pirms plānotā eksāmena

 • 29.05.2023.
 • 25.06.2023.
 • 24.09.2023.
 • 22.10.2023.
 • 26.11.2023.
Programmas vadītājs un mācībspēki  
Bankas konts mācību apmaksai

Samaksa jāveic ar pārskaitījumu saskaņā ar zemāk norādīto cenrādi uz LU bankas kontu. Pēc samaksas saņemšanas personai uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti pieejas dati LU e-studiju videi.

Latvijas Universitāte 
Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669
IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3341000218
PVN reģ.nr.: LV 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423  

PIEZĪME: pārskaitījuma maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MAKSA PAR MĀSAS (VISPĀRĒJĀS APRŪPES MĀSAS) PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDĪJUMU

Cita informācija** Pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas, uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet apstiprinājumu un aicinājumu veikt maksājumu.
Pieteikties