Latvijas Universitāte piedāvā daudzveidīgas mūžizglītības aktivitātes, kas ļauj ne tikai papildināt iepriekš iegūtās zināšanas, bet arī apgūt jaunas, iepriekš nezināmas jomas. LU mūžizglītības aktivitātes pieejamas arī Latvijas reģionos LU filiālēs Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā. Attīstot mūžizglītību LU vienlaikus papildina studiju piedāvājumu, attīsta zinātni, Latvijas ekonomiku, veicinot sabiedrības izaugsmi, kopj latviešu valodu un kultūru, stiprina dažādu kultūru sakaru tradīcijas.

LU mūžizglītības aktivitātes īsteno dažādas struktūrvienības, kas piedāvā mūžizglītības kursus, seminārus, vasaras skolas, karjeras izglītības pasākumus un citas aktivitātes, kā arī piedāvā apgūt studiju kursus klausītāja statusā gan pieaugušo auditorijai, gan jauniešiem, gan skolēniem un to vecākiem dažādās jomās Rīgā un LU filiālēs. LU mūžizglītības aktivitāšu īstenošana notiek gan klātienē, gan attālinātā režīmā, izmantojot informācijas tehnoloģijas (ar piedāvājumu un īstenotāju kontaktiem var iepazīties sadaļā par tālākizglītības kursiem).

LU mūžizglītības procesu koordinē Studiju departaments. 

Studiju departamenta galvenie uzdevumi LU mūžizglītības jomā: 

  • koordinēt LU mūžizglītību;
  • iniciēt LU iesaisti projektos, iepirkumos, aktivitātēs; 
  • izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei vai pilnveidošanai;
  • izstrādāt priekšlikumus IKT sistēmas un tīmekļa vietnes pilnveidošanai;
  • piedalīties kompetencē esošo jautājumu risinošo koleģiālo institūciju darbā.

 

Par mūžizglītības jautājumiem konsultē: