Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinatņu fakultātes Baltu valodu katedras

Dialektoloģijas un toponīmikas kabinets

Kabinets ir LU Filoloģijas un mākslas zinatņu fakultātes dialektoloģijas un toponīmikas pētījumu centrs, kura uzdevumi ir ekspedīciju organizēšana, materiālu vākšana un apstrāde, mācību līdzekļu un izziņu grāmatu veidošana, tāpat latviešu dialektologu zinātniskā mantojuma publicēšana, toponīmu funkcionēšanas literārajā valodā problēmjautājumu apspriešana. Svarīgs darba virziens ir latgaliešu literārās jeb rakstu valodas pētījumi.

Vadītāja — Baltu valodu katedras asociētā profesore Lidija Leikuma.

Darba virzieni

Ekspedīcijas

Publikācijas

Materiāli

Konferences

Saites

Adrese: Visvalža iela 4a, 221. aud., Rīga, LV–1050, Latvija; 
tālrunis (latviešu valodas katedrā): (+371)67034844; fakss (FF dekanāts) (+371)67226601; e-pasts: lleikuma @ inbox.lv

Dialektoloģijas lasījumi
2013. gada 5. novembrī
Informācija

Piedāvājam lejupielādēt jaunāko
latviešu valodas dialektu karti

 dialekti.pdf (2,2 Mb)