Dialektoloģijas un toponīmikas kabinets

Saites

Ar līdzīgu problemātiku nodarbojas

bullet Latviešu valodas institūta Dialektoloģijas sektors (vadītāja Anna Stafecka)
bullet Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Humanitārās fakultāte (dekāne Inta Genese-Plaude)
bullet Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedra (vadītāja Veronika Ruža) 
bullet Rēzeknes augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Filoloģijas katedra (vadītāja Ilga Šuplinska)
bullet Viļņas universitātes Filoloģijas fakultātes Baltistikas un vispārīgās valodniecības katedra (vadītājs Bonifacs Stundža)
bullet Lietuviešu valodas institūta Valodas vēstures un dialektoloģijas nodaļa (vadītāja Danguole Mikulēniene)
bullet Vītauta Dižā universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Letonikas centrs (vadītājs Alvīds Butkus)
bullet Klaipēdas universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības un etnoloģijas katedra (vadītāja Daļa Pakalniškiene)
bullet Šauļu universitātes Humanitārās fakultātes Lietuviešu valodas katedra (vadītājs Kazimiers Romualds Župerka)
bullet Sanktpēterburgas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Vispārīgas valodniecības katedras Baltistikas nodaļa (vadītājs Aleksejs Andronovs)