Dialektoloģijas un toponīmikas kabinets

Lidija Leikuma

Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Baltu valodu katedras asociētā profesore, Dr. philol.

1978. g. beidza Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļu. Kopš 1983. g. strādā LU Latviešu valodas (vēlāk Baltu valodu) katedrā. 1993. g. aizstāvējusi filoloģijas doktora disertāciju „Darbības vārds Krāslavas, Aulejas, Skaistas un Izvaltas izloksnē“ (zin. vad. prof. Marta Rudzīte). 1999. g. ievēlēta par LU Baltu valodu katedras asociēto profesori. 

Pētnieciskās darbības galvenās nozares: latviešu valodas (ieskaitot latgaliešu rakstu valodu) vēsture, latviešu dialektoloģija un toponīmika. Lasa lekciju kursus profesionālajās studiju programmās (latviešu dialektoloģiju, ievadu baltu valodniecībā, latgaliešu rakstu valodu, toponīmiku (speciālkurss) un citus priekšmetus), kā arī lekcijas skolotājiem vasaras kursos „Vosoruošona“, bibliotēku un citiem kultūras darbiniekiem, līdzdarbojas Latvijas Zinātnes padomes projekta „Latvijas novadi“ apakšprogrammā „Latgaliešu rakstu valodas un literatūras vēsturē“, Valsts valodas centra ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisijā, Latgaliešu rakstu valodas ortogrāfijas apakškomisijā, organizē un vada Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Dialektoloģijas lasījumus, rediģē izdevumus Latgales Kultūras centra izdevniecībā. Aktīvi darbojas Rīgas latgaliešu biedrībā Trešō zvaigzne kopš tās dibināšanas, vada biedrības zinātnisko programmu.

CV

Galvenās zinātniskās publikācijas

Grāmatas

 1. J. Cybuļs, L. Leikuma. Latgalīšu ābece (lementars). 1. daļa. — Lielvārde: Lielvārds, 1992. — 96 lpp. (LgABC1.pdf — 8,5 Mb)

 2. J. Cybuļs, L. Leikuma. Latgalīšu ābece (lementars). 2. daļa. — Lielvārde: Lielvārds, 1992. — 96 lpp. (LgABC2.pdf — 4,4 Mb)

 3. L. Leikuma. Gruomota školuotuojim. Lielvārde: Lielvārds, 1993. (Gruomota.pdf — 10 Mb)

 4. L. Leikuma. Latgalīšu volūda 1: Intensīvā mācību kursa materiāli. — Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2003. — 40 с.

 5. J. Cibuļs, L. Leikuma. Vasals! Latgaliešu valodas mācība. — [Rīga]: n.i.m.s., 2003.

 6. Profesore Marta Rudzīte : bibliogrāfiskais rādītājs / atb. red. L. Leikuma. — Rīga: LU, 2004. — 100 lpp. (MRRaditajs.pdf — 1,7 Mb)

 7. M. Rudzīte. Darbi latviešu dialektoloģijā / atb. red. L. Leikuma, A. Andronovs. Rīga: LU, 2005. 256 lpp., kartes, krās. il. (dialektu karte — dialekti.pdf — 2,2 Mb)

Raksti

 1. L. Leikuma. Aizgūto verbu iekļaušanās Izvaltas izloksnes sistēmā // Leksiskas un gramatiskas inovācijas. — Rīga : P. Stučkas LVU, 1982. — 54.–60. lpp

 2. L. Leikuma. Par Izvaltas izloksnes intonācijām // Valodas aktualitātes — 1983. — Rīga : Zinātne, 1984.

 3. L. Leikuma. Arhaismi un inovācijas augšzemnieku izlokšņu verba formās // Valodas aktualitātes 1987. — Rīga : Zinātne, 1988. — 59.–68. lpp.

 4. L. Leikuma. Iesim siena pļautu, siena pļaut vai sienu pļaut? // Latviešu valodas kultūras jautājumi. 24. laid. — Rīga, 1988. — 128.–132. lpp.

 5. M. Rudzīte, L. Leikuma, Dz. Paegle, S. Veinberga, J. Kušķis. Universitātes filologu devums Latvijas vietvārdu izpētē // Valodas aktualitātes — 1988. — Rīga, 1989. — 243.–250.lpp.

 6. Л. Лейкум. Факторы, повлиявшие на образование говоров окрестностей Краславы // Верхнелатышский диалект : Сборник научных трудов / Отв. ред. А. Брейдак. — Рига, 1989. — с. 40–67.

 7. L. Leikuma. Dažas piežīmes pat latgaliešu rakstību // Katoļu Dzeive. — 1990, Nr. 1. — 26.–28. lpp.

 8. L. Leikuma. Par latgalīšu raksteibu gōdojūt // Valodas aktualitātes — 1990. — Rīga, 1991. — 158.–163. lpp.

 9. L. Leikuma. Gustavam Manteifeļam — 160 // Tāvu zemes kalendars 1992. — Rēzekne, 1992. — 168.–172. lpp.

 10. L. Leikuma. J. Akeleviča grōmotai par bišu audzēšonu — 160 // Tāvu zemes kalendars 1992. — Rēzekne, 1992. — 164.–167. lpp.

 11. L. Leikuma. Nu latgalīšu raksteibas normeišonas vēstures // Bīskapa Pētera Stroda mantojums. — Rīga : Rīgas Romas Katoļu Garīgā semināra izdevums, 1992. — 86.–96. lpp.

 12. L. Leikuma. 85 godi „Ziņom iz Latgolas“ // Tāvu zemes kalendars 1992. — Rēzekne, 1992. — 161.–163. lpp.

 13. L. Leikuma. Profesoram Vitoldam Valeiņam — 70 // Tāvu zemes kalendars 1992. — Rēzekne, 1992. — 114.–116. lpp.

 14. L. Leikuma. Vēlreiz par Latgales latviešu runu un rakstību // Valodas aktualitātes — 1991. — Rīga, 1992. — 86.–95. lpp.

 15. L. Leikuma. Darbības vārds Krāslavas, Aulejas, Skaistas un Izvaltas izloksnē : disertācijas kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai / LU Baltu valodu katedra. — Rīga : [LU], 1993. — 32 lpp. : tab., karte.

 16. L. Leikuma. Skolotāju skolotāja Valerija Seile — simtgadniece // Baltu filoloģija III. — Rīga, 1993. — 57.–64. lpp.

 17. L. Leikuma. Dialektismi rakstu valodas bagatināšanai // Baltu filoloģija IV. — Rīga, 1994. — 19.–26. lpp.

 18. L. Leikuma. Latgalīšu normativōs pareizraksteibys nūsacejumim — 65 // Tāvu zemes kalendars 1994. — Rēzekne, 1994. — 204.–208. lpp.

 19. L. Leikuma. Par Latgales latviešu rakstības tradīciju // Baltu filoloģija IV. — Rīga, 1994. — 10.–14. lpp.

 20. L. Leikuma. Par latgalīšu raksteibu // Tāvu zemes kalendars 1994. — Rēzekne, 1994. — 212.–218. lpp.

 21. L. Leikuma. Latgales latviešu valoda skolā // Baltu filoloģija V. — Rīga, 1995. — 24.–33. lpp.

 22. L. Leikuma. Latgalīšu volūdys raibumā // Tāvu zemes kalendārs 1996. — Rēzekne, 1995. — 261.–266. lpp.

 23. L. Leikuma. Par sātu un cytim nūsaukumim Latgolā // Tāvu zemes kalendars 1996. — Rēzekne, 1995. — 268.–275. lpp.

 24. O. Breidaks, J. Cybuļskis, J. Elksnis, L. Leikuma, A. Rancāne, B. Reidzāne, A. Sarkanis, A. Stafecka, V. Valeinis, A. Vulāne. Latgolīšu literaruos volūdys pareizraksteibys nūteikumi // Tāvu zemes kalendars 1997. — Rēzekne, 1996. — 281.–287. lpp.

 25. L. Leikuma. Marta Rudzīte (4.11.1924. — 19.7.1996) : [nekrologs] / Teksts vācu val. // Linguistica Baltica 5/6. — Kraków 1996/97. — 219.–222. lpp.

 26. L. Leikuma. ‑as, ‑es voi ‑ys, ‑is latgalīšu raksteibā? // Tāvu zemes kalendars 1998. — Rēzekne, 1997. — 238.–242. lpp.

 27. L. Leikuma. Marta Rudzīte (1924.4.XI — 1996.19.VII) // Baltu filoloģija VII. — Rīga, 1997. — 210.–212. lpp.

 28. L. Leikuma. Valdis Juris Zeps (1932.29.V — 1996.25.VII) // Baltu filoloģija VII. — Rīga, 1997. — 213.–214. lpp.

 29. L. Leikuma. Tōli tyvajā Sanktpēterburgā // Katoļu Dzeive. — 1998, Nr. 11. — 25.–28. lpp.

 30. L. Leikuma. Amerika, kur vēļ runoja latgaliski // Katoļu Dzeive. — 2000, Nr. 12. — 31.–36. lpp.

 31. L. Leikuma. Latgales latviešu valoda skolā // Katoļu Dzeive. — 2000, Nr. 4. — 33.–37. lpp. (tas pats: Katoļu Dzeive. 2000. Nr. 5. — 36.–38. lpp.)

 32. L. Leikuma. Latgalīšu gramatikas pamatskolai autors — symtgadnīks // Katoļu Dzeive. — 2000, Nr. 3. — 28.–31. lpp.

 33. LLeikuma. Latvijas vietu vārdu rakstības jautājumi // Baltu filoloģija IX. — Rīga, 2000. — 75.–86. lpp.

 34. L. Leikuma. Amerika, kur vēļ runoja latgaliski // Katoļu Dzeive. 2001, Nr. 8. — 40.–43. lpp.

 35. L. Leikuma, Dz. Paegle. Jānim Kušķim — 70 // Baltu filoloģija X. Rīga, 2001. — 275–278. lpp.

 36. L. Leikuma. Par dažiem tagadnes un nākotnes aktīvajiem divdabjiem S. Uļanovskas pasakās // Valoda — 2001. Humanitārās fakultātes XI zinātniskie lasījumi. — DPU: Saule, 2001. — 32.–37. lpp.

 37. L. Leikuma. Piecvuordi // Ryučāns J. Seikšaļteņu nūstuošonys. — Rēzekne: LKC izd., 2001. — 144.–149. lpp.

 38. L. Leikuma. 9. starptautiskais baltistu kongress // Baltistica XXXVI(1) 2001. — Vilnius, 2002. — 149.–153. lpp.

 39. L. Leikuma. Latgalian Writing: Origin, Development, Prospects // Humanities and social Sciences. Latvia. 3 (36)/2002. — Riga, 2002, — p. 32–43.

 40. L. Leikuma. Latgalīšu raksteiba, juos normiešona i Pīters Strods // Daugavpils universitātes Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. 2002, Nr. 2. — 38.–48. lpp.

 41. L. Leikuma. Dzintrai Paeglei — 60 // Baltu filoloģija XII(2). — 2003. — 151.–154. lpp.

 42. L. Leikuma. Navar napīminēt! // Katoļu Dzeive. — 2003, Nr. 2. — 40. lpp.

 43. L. Leikuma. Piecvuordi // Kalvāne E. Lobuo dīna. — Rēzekne: LKC izd., 2003, 144–148.

 44. L. Leikuma. Divejis latvīšu rokstu tradicejis: kūpeigais i atškireigais // Valodas politika un sociolingvistiskie jautājumi. I / Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2004. gada 20.–23. maijs. — Rēzekne, 2004, 65–75

 45. L. Leikuma. Martas Rudzītes dzīve un darbs // Profesore Marta Rudzīte. Bibliogrāfiskais rādītājs. — R.: LU, 2004, 7.–11. (tas pats vācu valodā: Marta Rudzīte — Leben und Werk 12.–17. lpp.; krievu valodā: Жизнь и дейтельность Марты Рудзите 18.–23. lpp.)

 46. L. Leikuma. Nu presis viesturis [latgaliešu prese Krievijā] // Katōļu Dzeive. — 2004, Nr. 10. — 36.–37. lpp.

 47. L. Leikuma. Sibirejā, kur meklējom i atrodom latgalīšus // Katōļu Dzeive. — 2004, Nr. 9. — 43. lpp.

 48. L. Leikuma. Varakļuonīšu volūda i pietejumi par jū // Acta Latgalica.13. — Daugavpils ; Rēzekne, 2004 — 176.–186. lpp.

 49. L. Leikuma. Latgalīšu raksteiba: nazkod i niule // Nomales identitātei : Rakstu krājums par Latgales kultūru, literatūru, folkloru, veltīts drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei Latgalē un Rīgas latgaliešu biedrības Trešo zvaigzne pastāvēšanas 15 gadiem / Sast. I. Paklone. Rīga, 2005. — 34.–53. lpp.

 50. L. Leikuma. Drupeiti par Sibira katuolim // Katoļu Dzeive. — 2005, Nr. 11.. — 36.–39. lpp.

 51. L. Leikuma. Latgalīšu volūda Pīterpilī // Katoļu Dzeive. — 2005, Nr. 9. — 31.–33. lpp.

 52. L. Leikuma, A. Andronovs. Priekšvārdi // M. Rudzīte. Darbi latviešu dialektoloģijā / atb. red. L. Leikuma, A. Andronovs. Rīga: LU, 2005. — 3.–12. lpp.

Referāti

 1. A. Ozola konference, Latvija, Rīga, 1999. g. 18. marts: Sveši viesi un „sirmi pazīstami“ latviešu datorterminoloģijā
 2. V. J. Zepa piemiņai veltīta starptautiska konference, Latvija, Rīga, 1999. g. 4.–5. jūn.: Latgales vietvārdu atveides problēmas
 3. ХХХ международная филологическая конференции. Секция балтистики. Morfoloģiskās savdabības pirmajā Sanktpēterburgā izdotajā latgaliešu grāmatā // Материалы ХХХ межвузовской конференции преподавателей и аспирантов. — Санктетербург: Изд-во СПбГУ, 2000, 28–29
 4. 17. Baltijas studiju konference, ASV, Džordžtauna, 2000. g. 15.–17. jūn.: Eigenart der mundartlichen Lexik in Latgale: sozial-historische Übersicht; tāda paša nosaukuma tēzes publicētas krājumā „17th Conference on Baltic Studies, Georgetown University, Washington, D.C., 15.–17. June, 2000“, 48
 5. 9. starptautiskais baltistu kongress, Latvija, Rīga, 2000. g. 4. okt.: Latgales vietvārdu pieraksta jautājumi // Baltu valodas laikmetu griežos. IX starptautiskais baltistu kongress. Rīga: LU LVI, 2000, 176–178
 6. J. Kazlauska piemiņas konference, Lietuva, Viļņa, 2000. g. 3. nov.: Par dažām augšlatviešu izlokšņu verba formām un to izmantojumu latgaliešu rakstu valodā
 7. Vārds un tā pētīšanas aspekti, Latvija, Liepāja, 2000. g. 1.–2. dec.: Apvidvārdi A. Reķēnas „Kalupes izloksnes vārdnīcā“
 8. II pasaules latviešu zinātnieku kongress, Latvija, Rīga, 2001. g. 14.–15. aug.: Latgaliešu rakstība: sākotne, attīstība, perspektīvas; tāda paša nosaukuma tēzes publicētas krājumā „II pasaules latviešu zinātnieku kongress. Tēžu krājums. Rīga, 2001“, 60
 9. Leksikogrāfijas un leksikoloģijas problēmām veltīta konference, Lietuva, Viļņa, 2002. g. 6.–7. maijs: Rakstu tradīcija un izloksne J. Kurmina vārdnīcā; tāda paša nosaukuma tēzes publicētas krājumā „Leksikografijos ir leksikologijos problemos. A. Salio 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės. 2002 m. birželio 6-7 d. Vilnius, 2002“, 40–42
 10. 21. starptautiskais onomastikas kongress, Zviedrija, Upsala, 2002. g. 19.–24. aug.: Die Standardisierungsprobleme der lettischen mundartlichen Ortsnamen; tāda paša nosaukuma tēzes publicētas krājumā „21. Internationaler Kongress für Namenforschung; ICOS 2002, Uppsala, August 19–24, 2002“
 11. K. Jauņa 155. dzimšanas dienai veltīta konference, Lietuva, Viļņa — Kvēdarna, 2003. g. 21.–23. maijs: Franča Trasuna darbība latgaliešu rakstības kopšanā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā; tāda paša nosaukuma tēzes publicētas krājumā „K. Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius-Kvėdarna, 2003“, 38–40
 12. 4. starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress, Latvija, Rīga, 2003. g. 28. jūl. — 2. aug.: „Evangelia toto anno..“ (1753) как источник латгальской письменности
 13. Vārds un tā pētīšanas aspekti, Latvija, Liepāja, 2003. g. 20.–21. nov.: „Evangelia toto anno..“ latviešu valodas vēsturei
 14. ХХХIII международная филологическая конференции. Секция балтистики. Балтийские языки: историческая грамматика, история литературного языка, Krievija, Sanktpēterburga, 2004. g. 5.–6. marts: Veras Daškevičas latgaliešu valodas grāmatas skolai; tāda paša nosaukuma tēzes publicētas krājumā Материалы ХХХIII международной филологической конференции. Секция балтистики. Тезисы докладов. 5–6 марта 2004 г. — Санкт-Петербург, 2004, 21–22
 15. Starptautiska zinātniskā konference „Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā”, Latvija, Rēzekne, 2004. g. 20.–23. maijs: „Divejis latvīšu rokstu tradicejis: kūpeigais i atškireigais“; tāda paša nosaukuma raksts publicēts konferences materiālu krājuma I sējumā „Valodas politika un sociolingvistiskie jautājumi“ — Rēzekne, 2004, 65–75
 16. Lietuvas vēstniecības Krievijā rīkota starptautiska konference „Исторический путь литовской письменности“ 2004. g. 4.–6. nov.: Период запрета печати в Латгалии; tāda paša nosaukuma tēzes publicētas krājumā „Тезисы международной научной конференции. 4–6 ноября 2004 г. Москва, 2004“, 32–35
 17. Starptautiska LU profesores Martas Rudzītes piemiņai veltīta konference valodniecībā „Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi“, Latvija, Rīga, 2004. g. 25.–27. nov.: „Ieskats Sibīrijas latgaliešu valodā: saglabātais un zaudētais“
 18. ХХХIV международная филологическая конференция. Секция балтистики. Балтийская диалектология. Krievija, Sanktpēterburga, 2005. g. 5. marts: „Latgalieši un viņu valoda Krievijā: zināmais un izzināmais“; tāda paša nosaukuma tēzes publicētas krājumā Материалы ХХХIII международной филологической конференции. Секция балтистики. Балтийская диалектология. Тезисы докладов. 5 марта 2005 г. — Санкт-Петербург, 2005, 21–24
 19. 41. A. Ozola konference, Latvija, Rīga, 2005. g. 19. marts: „Dažas pārdomas par latviešu dialektu tekstos lietojamo fonētisko transkripciju“ (kopā ar A. Andronovu)