Dialektoloģijas un toponīmikas kabinets

Konferences

M. Rudzītes dialektoloģijas lasījumi

Pieminot profesori Martu Rudzīti, viņas dzimšanas dienā, 4. novembrī, LU Filoloģijas fakultātē tiek rīkoti ikgadējie dialektoloģijas lasījumi.

2004. gadā valodnieces 80 gadu jubilejai tika veltīta starptautiska konference, kurā piedalījās ap 50 zinātnieku no Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes, Viļņas, Kauņas, Bernes, Minskas, Poznaņas, Sanktpēterburgas (konferences programma). 

E. Voltera 150 gadu jubilejas konference

2006. gada aprit 150 gadu Eduardam Volterim (1856–1941) — ievērojamam zinātniekam, plaša profila baltistam, vairāk par 400 darbu autoram baltu valodniecībā, folklorā, tekstoloģijā, etnogrāfijā, arheoloģijā. Eduarda Voltera personība cieši vieno trīs valstis: Latviju, kur viņš ir dzimis un ar kuras zinātniekiem un kultūras darbiniekiem aktīvi sadarbojies, Krieviju, kur ilgus gadus ir strādājis Sanktpēterburgas universitātes salīdzināmās valodniecības katedrā, un Lietuvu, kuras pētīšanai viņš ir veltījis lielāko savu darbu daļu. Aicinām Jūs piedalīties starptautiskajā konferencē, kas veltīta zinātnieka jubilejai (ielūgums).