Dialektoloģijas un toponīmikas kabinets

Materiāli

LU Filoloģijas fakultātē glabājas daudzu dialektoloģijas ekspedīciju materiāli — izlokšņu runas skaņu ieraksti un studentu darbi (saraksts). Daudzi izlokšņu runas paraugi ierakstīti lenšu magnetofonos, kurus jau sen nelieto, tāpēc svarīgs uzdevums ir šo ierakstu konvertēšana mūsdienu formātā. Kabinetā glabājas arī daudzi ar dialektoloģiju saistīti disertāciju kopsavilkumi.