Šī gada 7. un 8. februārī norisinājās trešā InnoCom partneru sanāksme, Uzraudzības komitejas tikšanās un starpreģionālā pieredzes apmaiņas vīzīte Lillē, Francijā, kur piedalījās arī Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra – projekta padomdevēja pārstāvji, kuri iepazinās ar situāciju Francijas Augšfrancijas (Hauts de France) reģionā uzņēmējdarbības atbalsta jomā un labās pieredzes piemēriem.

Projekta partneru sanāksme notika Augšfrancijas reģiona padomē 8.februārī. Sanāksmes laikā tika pārrunātas reģionālās īpatnības, labo praksi Eiropas lietās un ekonomiskās attīstības iniciatīvas. Sanākmes atklāšanā uzstājās svarīgas Augšfrancijas reģiona amatpersonas - Interreg Europe programmas ģenerāldirektora vietnieks Ervins Šiveris (Erwin SIWERIS), kā arī dažādi reģionālās padomes Eiropas lietu direktorāta pārstāvji. Prezentācijas sniedza arī NORLINK - Transporta un loģistikas federācija (veicina sabiedrības izpratni par Eiropas fondu iespējām, rīkojot tematiskos pasākumus un izplatot informāciju par programmām) SOFIE - Ekonomiskās attīstības aģentūra (atbalsta aģentūra jaunajiem uzņēmumiem) un DAMPE - reģionālās padomes grupa (atbalsts ES nozaru un sadarbības programmu realizācijā).  Pateicoties šo aģentūru un darba grupu atbalstam, Augšfrancijā uzņēmumi ir informēti par dažādām attīstības iespējām - izglītojoši semināri; jautājumu un atbilžu (Q&A) sesijas; pieredzējušu ekspertu atbalsts.

Starpreģionālās pieredzes apmaiņas vīzītes laikā, projekta partneri apmeklēja arī EURATECHNOLOGIES - jaunuzņēmumu inkubatoru un akseleratoru, kas lielākais  un vecākais  Eiropas inkubators ar 150 000 m² lielu teritoriju. EURATECHNOLOGIES atrodas 300 digitālo uzņēmumu biroji. 2023. gadā EURATECHNOLOGIES programmas - pirmsinkubācijas, inkubācijas un akselerācijas - pabeidza 225 jaunuzņēmumi. EURATECHNOLOGIES veido darba un ofisu vidi, kur jaunie uzņēmumi var uzplaukt strādāt un augt līdzās radošā vidē, kā mazā biznesa pilsētā.

Partneriem bija iespēja arī viesoties CITC - Eiropas digitālo inovāciju centrā, dodot ieskatu inovāciju un tehnoloģiju attīstībā Augšfrancijas reģionā. CITC apvieno bezkontakta tehnoloģiju zināšanas un eksperimentālo, tehnoloģijo platformas Francijas ziemeļu daļā un Eiropas reģionos (Beļģijā, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Vācijā), un to atbalsta 250 dalībnieki un partneri. Centrs atbalsta bezkontakta tehnoloģiju (RFID, NFC, Zigbee un bezvadu sensoru tīklu) izmantošanu, standartizētus un inovatīvus risinājumus, kā arī jaunu tehnoloģiju attīstību ar augstu potenciālu. Lai atbalstītu inovācijas vietējā ekonomikā CITC īpaši fokusējas uz klientu vajadzībām (pieejamība, patērētāju ērtības, privātums) un jautājumiem par interneta ietekmi uz veselību, kā arī ar dažādiem IT saskaņošanas  jautājumiem (sadarbspēja starp dažādām sistēmām, reģionālo standartu saskaņošana u.c.).

Dienvidaustrumu Tehnoloģiju universitātes, pētniecības un komercializācijas atbalsta nodaļas vadītājs, Braiens Ogilvijs (Brian Ogilvie), raksturojot uzņēmdarbības vidi reģionā, teica: "Inovāciju centri kalpo kā sirds attīstībai, veicinot tādu vidi, kurā radošums saplūst ar sadarbību. Šie centri nav tikai fiziskas telpas, bet dinamiskas ekosistēmas, kas veicina izpētes un eksperimentēšanas garu. Apvienojot dažādus prātus, prasmes un perspektīvas, inovāciju centri kļūst par pārveidojošu ideju un risinājumu katalizatoriem."

Programmas ietvaros dalībnieki apmeklēja Tirdzniecības un rūpniecības kameru “Grand Lille”, gūstot ieskatu par Augšfrancijas reģiona tiešo atbalstu uzņēmējiem. “Grand Lille” tr\is galvenie uzdevumi ir 1.uzņēmumu konsultācijas un atbalsta sniegšana 2. darbinieku apmācību kursu organizēšana 3. teritorijai nepieciešamās infrastruktūras pārvaldīšana.

Nākamās InnoCom projekta starpreģionālās pieredzes apmaiņas vizītes 2024.gadā ir paredzētas Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē un Kārlovas apgabalā Īrijā.


 [MOU1]Latviski, lūdzu! Lūdzul, šo visu pa programmas punktiem pēc iepējas precīzāk, vispārīgi un saviem vārdiem neizsaka neko,

 [MOU2]Jāprecizē nosaukums

 [rl3]Tas ir tulkojums no South East Technological University

­


Papildus informācija:

Mājas lapa:  https://interregeurope.eu/innocom

Īss video materiāls par projektu: https://www.youtube.com/watch?v=LpdUrTD4X4Y

Projekta lapa LU vietnē: https://www.lu.lv/cets/research/euproject/innocom/

Twitter

Facebook

Linkedin

Kontaktpersona: Endija Latvena, LU ESASAC, endija.latvena@lu.lv

Dalīties