2023. gada 8.-9. martā Kokkolā, Somijā, notika oficiāls programmas “Interreg Baltic Sea Region” projekta “Attālināto pakalpojumu centrs MVU un valsts sektoram” atklāšanas pasākums.

 
Projekts “Distance LAB” tika uzsākts 2023. gada 1. janvārī un tā mērķis ir palielināt Baltijas jūras reģiona uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspējību, nodrošinot instrumentus, prasmes un spējas darboties un attīstīties attālinātā biznesa vidē. Šajā projektā piedalās 9 projekta partneri no 6 dažādām valstīm (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas  un Zviedrijas). Projekta Partneri pārstāv pašvaldības, uzņēmējdarbības attīstības organizācijas un augstskolas, kopīgi veidojot vispusīgu dalībnieku grupu, kas var izstrādāt rīkus, novērtēt tos un, galvenais, dalīties ar rezultātiem ar galveno mērķa grupu - maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Projekta galvenie uzdevumi un risinājumu izpilde ir sadalīta trijās daļās jeb darba pakās. Par trešās daļas vadību un veiksmīgu izpildi ir atbildīga Latvijas Universitāte.

 
Vizītes laikā projekta partneri iepazīstināja viens otru ar sevi un pārstāvošo organizāciju, piedalījās interaktīvās darbnīcās, kā arī apsprieda ar projekta ieviešanu saistītus jautājumus, darba organizēšanu un aktivitāšu plānošanu. Tika izveidotas trīs darba grupas”1) Innovāciju un komunikāciju darba grupa; 2)  Ilgtspējas un attīstības darba grupa; un 3) Attālinātās biznesa stratēģijas izstrādes darba grupa. 


Vairāk par DistanceLab projektu
Izaicinājumi un iespējas saistībā ar attālinātu darbu, kā arī nepieciešamība attīstīt attālinātas komunikāciju prasmes uzņēmumos ir viena no būtiskākajām Covid-19 pandēmijas ekonomiskajām un sociālajām sekām. Organizācijām Covid-19 pandēmijas laikā bija jāpielāgojas valdību izstrādātajām vadlīnijām vīrusa izplatības mazināšanai, kas  bieži nozīmēja pāriet uz digitālo vidi un tiešsaistes saziņas platformām. Šobrīd, digitālie rīki un tiešsaistes saziņas platformas uzņēmumiem ir nepieciešamas, lai tie būtu konkurētspējīgi tirgū.

Projekta beigās plānots izveidot digitālu platformu, lai apvienotu projekta partneru izstrādātos attālinātos uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus, ko varēs izmantot Baltijas jūras reģiona MVU. Projekta galveno mērķi - Baltijas jūras reģiona uzņēmumu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšana, nodrošinot instrumentus, prasmes un spējas attīstīties attālinātā biznesa vidē - var iedalīt šādos apakšmērķos:
1. Palīdzēt uzņēmumiem kļūt labi aprīkotiem un veiksmīgiem attālinātā biznesa vidē, attīstot esošos un jaunus pakalpojumus, un darba veidus.
2. Attīstīt starpvalstu sadarbību, kuras pamatā ir attālināta biznesa sadarbība. Digitālās platformas paver iespējas publiskajām un privātajām organizācijām sadarboties un apmainīties ar informāciju.
3. Nodrošināt Baltijas jūras reģiona MVU konkurētspēju un ilgtspēju, lai pielāgotos globālajām pārmaiņām.

Papildus informācija:
Projekta mājaslapa : interreg-baltic.eu/project/distancelab/
Facebook lapa: www.facebook.com/distancelab
LinkedIn lapa: www.linkedin.com/company/distancelab/

Kontaktpersonas:
Dāvis Vītols, LU projekta eksperts, e-pasts: davis.vitols@lu.lv, tel. (+371) 26652750

Dalīties