GIFT projekta partneri no dažādām Eiropas valstīm tikās Galīcijā, lai mācītos no reģiona labajām praksēm par zaļo infrastruktūru, kas varētu būt piemērojamas partner reģioniem.

Projekta finansējums ir gandrīz 2 miljoni eiro, un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

No 6. līdz 8. jūnijam Santjago de Kompostelā (Galicijā) notika Interreg Europe projekta “Zaļā infrastruktūras mežam un kokiem” (Green Infrastructure for Forest and Trees - GIFT) pirmā partneru klātienes sanāksme. Tajā piedalījās desmit partneri no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp Vesterjētlandes lēnes (Västra Götalan) apgabala administratīvā padome (Zviedrija), Flandrijas Zemes aģentūra (Beļģija), Frīzlandes provinces valdība (Nīderlande), Leipcigas pilsētas un reģionu pašvaldību apvienība “Aufbauwerk Region Leipzig” (Vācija), Rimini provinces valdība (Itālija), Slovēnijas Mežsaimniecības institūts (Slovēnija), Latvijas Universitāte (Latvija), Zagrebas pašvaldība (Horvātija), Uzņēmējdarbības atbalsta centrs “Kranj” (Slovēnija) un Teritoriju studiju institūts (Spānija), kas ir projekta vadošais partneris un par pirmo klātienes sanāksmi atbildīgā organizācija.

Pasākumu atklāja Galīcijas reģionālās valdības vides, teritorijas un mājokļu reģionālais ministrs Angeles Vázquez, uzsverot, cik svarīgi ir iekļaut zaļo infrastruktūru zemes izmantošanas plānošanā, jo īpaši ainavu apsaimniekošanā.

Šajā sanāksmē katrs no partneriem sniedza īsu prezentāciju par savu institūciju, kā arī iepazīstināja pārējos partnerus ar interesantiem aspektiem par savu reģionu. Sanāksme tika izmantota, lai radītu sinerģiju un apspriestu noteiktus ar projektu saistītus jautājumus, piemēram, datumu noteikšanu turpmākajiem projekta pasākumiem; diskusija par galvenajiem aspektiem labo prakšu noteikšanā un salīdzinošo pārskatu (peer review) metodoloģijas definēšanā, kuru vadīja Latvijas Universitāte; PERFECT metodoloģijas izmantošana ar zaļo infrastruktūru saistītās valsts politikas novērtēšanai; ieinteresēto pušu aktīva līdzdalība, kā arī ar komunikācijas aktivitātēm saistīto jautājumu izklāsts.

Tajā pašā laikā dienas kārtībā ietilpa arī četras mācību vizītes. Pirmā mācību vizīte tika veltīta parku un zaļo zonu kopumam, kas robežojas ar Santjago de Kompostelas vēsturisko centru, un dažādiem tā vietējās zaļās infrastruktūras elementiem ar mērķi vairot izpratni un vairot pilsētas dabas mantojuma vērtību. Otrā vizīte notika Impulso Verde ēkā (projekts Lugo + Biodinamico) ar mērķi uzzināt par ekoloģiskas apkaimes plānošanu kā pilsētvides noturības modeli. Trešā mācību vizīte sastāvēja no divu atjaunotu teritoriju apmeklējuma, kurās uzsvars bija uz vietējām sugām kā zaļās infrastruktūras piemēru, kas kontrastē ar pelēkās infrastruktūras vidi (biznesa parku). Un ceturtā mācību vizīte bija uz salu sistēmu Ínsuas do Miño, kuras paplašināšanai ar biotopiem un sugām, kas raksturīgas kontinentālajām ūdens ekosistēmām, tostarp dažāda veida plūdu mežiem, ir liela nozīme. Šī vieta, kas integrēta Terras do Mino biosfēras rezervātā, piedāvā dabas, ainavas un etnogrāfiskas vērtības, kas saistītas ar ūdens apsaimniekošanu Galīcijā.

Pēc šīs sanāksmes partneri turpinās darbu pie pieredzes apmaiņas, reģionālo vajadzību noteikšanas un labo prakšu identificēšanas un pārņemšanas, lai sasniegtu mērķus Eiropā, kas ir noturīgāka pret klimata pārmaiņām, vairo bioloģisko daudzveidību un nodrošina, ka ekosistēmas saglabā savu spēju nodrošināt sabiedrību ar precēm un pakalpojumiem.

Projektu, kura mērķis ir zaļās infrastruktūras integrēšana nozaru politikās un kura galvenais mērķis ir novērst bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un mazināt klimata pārmaiņu ietekmi, 80% apmērā līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), un tā budžets ir 1,971,182.00 €.

Dalīties