2022. gada jūlija sākumā Bazilikatas reģionā, Itālijā, norisinājās projekta DigiBEST partneru noslēdzošā sanāksme un pieredzes apmaiņas diena. Vizīti organizēja reģionālā varas iestāde Sviluppo Basilicata SPA, uzņemot projekta partnerus un ekspertus no Latvijas, Spānijas, Portugāles un Austrijas. Vizītes laikā tika apzināti Bazilikātas uzņēmumu veiksmīgie digitalizācijas piemēri.

Abu labo prakšu vizītes laikā tika secināts, ka uzņēmumi ir samazinājuši ražošanas izmaksas, uzlabojuši produktu kvalitāti un ietaupījuši laiku (procesu optimizācija), pateicoties dažādu vadības vai ražošanas procesu automatizācijai, digitālajiem rīkiem un jaunāka aprīkojuma uzstādīšanai.

Papildus uzņēmumu vizītēm notika partneru sanāksme, kuras laikā tika apspriesti projekta 1.fazē sasniegtie rezultāti, galvenokārt, partneru rīcības plāni ar aktivitātēm MVU digitalizācijas veicināšanai valsts vai reģionālajā līmenī, un to īstenošanas process nākamajā projekta fāzē, kā arī vizuālie materiāli DigiBEST rezultātu atspoguļošanai.

Latvijas Universitātes komanda sanāksmes laikā noprezentēja DigiBEST izstrādāto brošūru.

Vizītes otrā diena tika aizvadīta pie Confindustria, lai apzinātu Bazilikātas Digitālās inovāciju centra (Digital Innovation Hub, Confindustria Basilicata) un Digitālā biznesa punkta (Digital Business Point) darbību. Diskusiju laikā ar abu organizāciju pārstāvjiem un pārējiem ekspertiem tika analizētas aktuālās problēmas ar ko saskarās reģiona uzņēmumi un to iespējamie risinājumi. Bazilikātas Digitālais inovāciju centrs prezentēja savu atbalsta mehānismu – individuālo palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem konkrētu problēmu risināšanā. Digitālā biznesa punkta pārstāvji stāstīja par saviem instrumentiem ko piedāvā MVU, piemēram, digitalizācijas vaučeri.

DigiBEST skaitļos:

Dalīties