Avots: Viator

Šā gada 11. – 14. jūlijā Latvijā notiks Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra (LU ESASAC) īstenotā INTERREG Eiropa transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta “Inovatīvi risinājumi veselībai termālo SPA reģionos" (InnovaSPA) (angliski: Innovative health solutions for thermal spa regions)  starptautiskā studiju vizītē Latvijā. Studiju vizītē piedalīsies ap 30 dalībnieki no 6 projektu partneru valstīm – Polijas, Lietuvas, Ungārijas, Francijas, Rumānijas un Slovēnijas.

Studiju vizītes mērķis ir parādīt Latvijas potenciālu kūrortu darbībai un izveidei uz esošo dabas dziedniecisko resursu bāzes, iepazīstināt dalībniekus ar labajām praksēm un politiku veselības kūrortu attīstībā Latvijā.

Vizītes laikā, 12. jūlijā, notiks starptautisks seminārs par aktualitātēm Latvijas kurortoloģijas, medicīniskās rehabilitācijas, medicīnas SPA, skaistumkopšanas un veselības tūrisma attīstības jomā, akcentējot dabas dziedniecisko resursu izmantošanu. Seminārā piedalīsies Latvijas Universitātes, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Veselības tūrisma klastera, Jūrmalas
pilsētas domes pārstāvji un eksperti no augstāk minēto jomu organizācijām. Semināra otrajā daļā ieplānota ekspertu sesija tiešsaistē, kurai pievienosies Eiropas SPA asociācijas (ESPA) ģenerālsekretāre Csilla Mezösi, lai informētu par InnovaSPA projekta pratnervalstīs šogad īstenotā pētījuma “Par Covid-19 ierobežojumu atstātajām sekām uz SPA terapiju Eiropā” atklājumiem un secinājumiem.
Savukārt, 14. jūlijā, Latvijas Universitātes Zinātnes mājā notiks tikšanās ar Latvijas augstskolu pārstāvjiem par pētniecību un studiju programmām medicīniskās rehabilitācijas, fizikālās terapijas un SPA jomās. Sanāksmē piedalīsies arī uzņēmuma “Kemmern” pārstāve, kas iepazīstinās ar pētniecības rezultātu pielietošanu jaunu kosmētikas produktu ražošanā, izmantojot Ķemeru dziednieciskās dūņas un ārstnieciskos minerālūdeņus.

Vizītes laikā InnovaSPA delegācijas dalībnieki apmeklēs iestādes un organizācijas (medicīniskās rehabilitācijas centri, SPA) kurās tiks iepazīstināti ar Latvijas labajām praksēm vietējo dabas dziedniecisko resursu izmantošanā, piedāvājot inovatīvus rehabilitācijas pakalpojumus, atklājot Latvijas kūrortu ārstnieciskās tradīcijas un attīstības iespējas, kā arī darbības prakses, izmantojot veselības
tūrisma iespējas.

Delegācijai būs iespēja apmeklēt Nacionālo rehabilitācijas centru “Vaivari”, Kūrorta rehabilitācijas centru “Jaunķemeri”, Baltic Beach Hotel Medicīnas un SPA centru, Jūrmala SPA Hotel, atpūtas centru “Valguma Pasaule”, kā arī Ķemeru vēsturisko centru.

Papildus informācija par InnovaSPA projektu:
LU jau kopš 2018. gada jūlija piedalās Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā InnovaSPA. Ekonomikas ministrija šā projekta kontekstā ir vadošā iestāde (Managing Authority).

Projekts InnovaSPA ir vērsts uz kurortoloģijas un veselības tūrisma attīstību, kā arī sabiedrības novecošanas jautājumu risināšanu, piedāvājot inovatīvas pieejas, kā arī izmantojot vietējos dabas resursus kurortoloģijā, medicīniskajā rehabilitācijā, spa medicīnā, organiskās kosmētikas ražošanā u.tml. Projekta ietvaros tiek veikta izpēte un pieredzes apmaiņa projekta partneru valstīs, kā arī tiks izstrādāti rīcības plāni, lai uzlabotu politikas instrumentus, izmatojot zināšanu pārnesi un palielinot inovācijas iespējas t.s. trīspusējās sadarbības (universitātes, valsts un pašvaldību institūcijas, un uzņēmumi) ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir Francijas Overņas reģiona asociācija “Thermauvergne”. Pārējie projekta partneri ir Ungārijas – Debrecenas Universitāte; Varmijas un Mazūrijas Reģionālā attīstības aģentūra no Olštinas, Polijā; Centra reģiona Reģionālās attīstības aģentūra no Rumānijas; Lietuvas Inovācijas centrs; Savinjskas reģiona Reģionālās attīstības aģentūra no Slovēnijas. Projekta apmaiņā piedalās arī partneru valstu pašvaldību, kurortoloģijas un medicīnas iestāžu pārstāvji, tūrisma un viesmīlības jomas speciālisti un augstskolu pārstāvji.

Projekta ietvaros tiek veikta izpēte un pieredzes apmaiņa saistībā ar kurortoloģijas attīstību, izmantojot daba resursus. Līdz šim jau ir notikušas vairākas pieredzes apmaiņas vizītes Overņas reģionā Francijā, Ungārijā, Lietuvā, Norte reģionā Portugālē, kurās piedalījušies arī Latvijas Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Jūrmalas, Liepājas, Baldones un Saulkrastu pašvaldību pārstāvji, Latvijas Veselības tūrisma klastera, KRC “Jaunķemeri”, NRC “Vaivari”, “Hotel Jūrmala SPA”, LU, Rīgas Stradiņa universitātes un citi pārstāvji. Sakarā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem, kopš 2020. g. rudens projekta pasākumi notiek vienīgi tiešsaistē. 2020. gada oktobrī notika tiešsaistes studiju vizīte Centra rajonā Rumānijā, 2021. gada aprīlī – tiešsaistes studiju vizīte Latvijā un 2021.g. maijā – Slovēnijas Savinjskas reģionā. Kopš 2021.g. septembra līdz 2022.gada novembrim, InnovaSPA projektam tika piešķirts pagarinājums, lai izpētītu Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu ietekmi uz SPA terapiju, medicīnisko rehabilitāciju un
veselības tūrismu.

Papildus informāciju par projektu, tiešsaistes vizīšu ierakstus u.c. lūdzu, skatiet šeit: https://www.interregeurope.eu/innovaspa/, kā arī LU ESASAC mājas lapā: https://www.lu.lv/cets/research/euproject/innovaspa/

Dalīties