Kopš 2016.g. aprīļa Latvijas Universitātes (LU) Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC) piedalījās programmas projektā par kultūras un radošo industriju (KRI) uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu un potenciāla izmantošanu “Policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development“ (CRE:HUB), kas noslēdzies 2020.g. septembrī.

Projekta ideja radusies, ņemot vērā pēdējo gadu izmaiņas sociālajā, kultūras un tehnoloģiju jomās, kas pieprasa jaunus kultūras produktus un jaunas izklaides formas. Pateicoties šīm izmaiņām, attīstījušās jaunas industrijas, bet tradicionālās nozares mēģina veikt izmaiņas. KRI jomā nodarbinātība ir augusi straujāk nekā reģionālajā darba tirgū kopumā. Tomēr visi uzņēmēji sastopas ar izaicinājumiem biznesa attīstībai, internacionalizācijai un finanšu pieejamībai, taču KRI uzņēmumiem tie ir īpaši lieli (KRI uzņēmumi tiek uzskatīti par riskantākiem investīcijām u.c.).

Projekts CRE:HUB apvieno sevī astoņus Eiropas reģionus, kuros KRI pārstāv inovatīvus mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un to attīstība var palielināt reģionālo/valsts konkurētspēju un veicināt darba vietu izveidi. Lielākajā daļā projekta reģionos KRI tiek uzskatītas par prioritāro jomu un ir iekļautas viedas specializācijas stratēģijās (RIS3), kā arī citos stratēģiskajos dokumentos.

Projekts tika īstenots divās fāzēs  - 1.fāzē (2016.-2018.g.) tika īstenoti pieredzes apmaiņas braucieni, aktīvi iesaistot tajos Latvija ekspertus; īstenotas ārvalstu ekspertu vizītes jeb profesionālapskates (Peer Review) esošas politikas situācijas un piedāvāto risinājumu izvērtēšanai, kuru rezultātā tika publicēta analīze par vizīšu rezultātiem (Joint Peer Review Report); izstrādāta ceļa kartē ar KRI atbalsta aktivitātēm un rīcības plāns KRI politikas instrumentu pilnveidošanai; bet 2.fāzē (2018-2020.g) norisinājās rīcības plāna īstenošana.

Latviju šajā projektā pārstāv LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC). Papildus minētajām projekta aktivitātēm, LU ESASAC strādāja pie metodoloģiju vadlīnijām, uz kuru pamata tika veikti reģionālie pētījumi, metodoloģijas profesionālapskates vizīšu īstenošanai, kā arī metodoloģiju vadlīnijām ceļveža sagatavošanai.

 

CRE:HUB projekta mājas lapa: http://www.interregeurope.eu/crehub/

Facebook: https://www.facebook.com/Crehub

Dalīties