2018.g. jūlija sākumā norisinājās septītā projekta CRE:HUB partneru tikšanās un izpētes vizīte par labajām praksēm radošo industriju jomā. Divu dienu laikā vairāk nekā 40 partneri un radošo industriju eksperti no 8 Eiropas Savienības (ES) reģioniem iepazinās ar augstskolu Instituto Superior Técnico, Lisabonas pašvaldības projektu "Lisboa Creativa", vairākiem radošajiem centriem un koprades vietām, kā arī radošo kvartālu “LX Factory”.

Lisabonas galvaspilsētas reģions (jeb pilnā nosaukumā Lisbon Metropoliten area) – tiek raksturots kā ekonomiski visprogresīvākais reģions Portugālē un tajā koncentrējās vislielākais kultūras un radošo industriju (KRI) uzņēmumu un iniciatīvu skaits. Turklāt, KRI tiek uzskatītas par vienu no tādiem ekonomiskajiem sektoriem kuram ir liels nākotnes izaugsmes potenciāls.

CRE:HUB projekta izpētes vizītes laikā tika apzinātas vairāki Lisabonas KRI labas prakses piemēri:

Lisabonas pašvaldības projekts “Creative Lisbon” (Criativas de Lisboa) spēlē nozīmīgu lomu radošas uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanā. Tā ir tīklošanas stratēģija, kas apvieno sevī vienus no svarīgākajiem elementiem KRI centra (hub) veicināšanai: telpu tīklu (kopdares telpas, eksperimentēšana un prototipēšanas darbnīcas, inkubatori); programmas, kas fokusējās uz ilgtspējību (pasākumi, semināri, akseleratori); komunikāciju (informācijas izplatīšana). Papildus, projektam tiek plānots ieviest arī “observatorijas” funkciju KRI attīstības novērošanai, kas palīdzētu plānot un izstrādāt politikas instrumentus. Līdz ar to projekta pamatideja ir nodrošināt instrumentus, lai cilvēki paši varētu izdomāt kas ir kreativitāte un to veidot.

Lisbon Underground Village (latv.: Lisabonas apakšzemes ciemats)  – starptautiskā kultūras un radošuma platforma, kas sākotnēji tika izveidota Londonā un 2014.g. sasniedza Lisabonu. Tā ir radošā koprades kopiena un radošo pasākumu vieta ar unikālo arhitektūras struktūru, kas izveidota pārveidojot kuģniecības konteinerus un divstāvu autobusus biroju, restorāna un konferences telpās. 

Impact Hub – starptautiskā tīkla koprades vieta Lisabonā, kas piedāvā darba vietu, apmācības un pasākumus, kā arī vairākas programmas un konsultācijas. Tikšanās diskusiju laikā tika uzvērta vajadzība pēc saiknes starp teritorijas vajadzībām, start-up biznesa idejām un finansiālajiem līdzekļiem, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību šāda veida hub’iem. 

TODOS.pt – ir privātas iniciatīvas radošuma centrs un koprades telpa, kas nodrošina iespēju strādāt kopā audiovizuālās jomas profesionāļiem/ uzņēmējiem (filmu producēšana, fotogrāfija, dizains, māksla un mūzika). Todos atrodas Lisabonas austrumu daļā Poço do Bispo - Marvila, kas vēsturiski saistīta ar rūpniecību, kā arī izejvielu uzglabāšanu. Telpas izveidei tika atjaunota 1600 m² liela platība.

LX Factoryradošais kvartāls jeb sala, kā to dēvē paši portugāļi, kas atrodas ārpus Lisabonas centra, rajonā Alcântar. LX Factory ir lielisks piemērs par post-industriālās teritorijas revitalizāciju. Bijušas fabrikas 23.000 m2 lielā teritorija šodien izmitina vairāk nekā 200 uzņēmumu (t.sk. galerijas, restorāni, modes veikali, darbnīca, u.c.) un ir vieta dažādiem pasākumiem saistītajiem ar modi, tēlotājmākslu, arhitektūru, mūziku, reklāmu un komunikāciju, utt.

Vizītes noslēgumā tās dalībnieki piedalījās radošajā seminārā BarCamp, lai risinātu uzdevumus saistītus ar jautājumu – kā izveidot radošus (ANO) ilgtspējīgus attīstības mērķus biznesa risinājumiem?

 

Savukārt iepriekšējā, sestā, CRE:HUB partneru tikšanās un izpētes vizīte norisinājās š.g. martā Centru Reģionā, Rumānijā. Vizītes laikā tika aplūkotas tādas tēmas kā politikas instrumenti radošo industriju stiprināšanai, kā arī teritoriālo centru (hub) veidošana. 

ES Interreg programmas projekta CRE:HUB tiek īstenots kopš 2016.g. aprīļa un turpināsies līdz 2020.g septembrim. Tā mērķis ir palīdzēt pilnveidot MVU atbalsta politiku KRI sektorā, izmantojot iespēju veikt pieredzes apmaiņu starp partneriem ar atšķirīgu pieredzi KRI jomā. Projekta rezultātā plānots uzlabot politikas instrumentus un to vadību, izstrādājot Rīcības plānu. Izmaiņas politikas līmenī nepieciešamas, lai nodrošinātu specifiskas KRI vajadzības (partnerības veidošana, internacionalizācija, uzņēmējdarbības kapacitāte, finanšu instrumentu pieejamība, u.c.).

Lai iegūtu papildus informāciju par Lisabonas radošo industriju augstākminētajiem objektiem, lūdzam sazināties ar: denize.ponomarjova@lu.lv, +371 28241115. 

Papildus informācijai:

Facebook: https://www.facebook.com/crehubproject/

CRE:HUB mājas lapa: http://www.interregeurope.eu/crehub/

LU: www.lu.lv/cets/research/euproject/crehub/

Dalīties